گروه پژوهشی اندیشمند جمعه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۲۳:۴۱
تلفن : 66492504,66176087
سفارش سریع
فایل کمکی جهت انجام پایان نامه آماده رشته زراعت با موضوع محلول پاشی سایکوسل ۱۳۹۸-۱۱-۲۰

چگونه پایان نامه بنویسیم؟ - کلاس پایان نامه

چکیده :

چگونه پایان نامه بنویسیم؟ مراحل انجام پایان نامه چیست؟ چگ.نه پروپوزال خود را نگارش کنیم؟ اینها تعدادی از سوالات رایجی هستند که دانشجویان ارشد و دکتری با آن مواجه هستند. موسسه اندیشمند برای پاسخ به این سوال که چگونه پایان نامه بنویسیم و یا سایر سوالاتی که در ذهن دانشجویان ایجاد می شود اقدامه ارائه کلاس پایان نامه و فایل های آموزش پایان نامه نموده است که دانشجویان می توانند با شرکت در این کلاس های پایان نامه و یا دانلود فایل های آموزش پایان نامه، انجام پایان نامه خود را به راحتی اغاز نمایند.

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به مشاوره و فایل های آموزش پایان نامه و یا شرکت در کلاس پایان نامه نویسی با موسسه اندیشمند در ارتباط باشید.

چکیده انگلیسی

foliar application of CCC

Summery:

Faba bean (Vicia faba L.) is one of the most important winter crops of high nutritive value in the world as well as in Iran. An experiment was conducted to evaluate the effect of the different levels of CCC and ZnSO4 on the growth, yield and its components and Zn and protein level of the broad  bean (Vicia faba L. cv. Barakat). The experiment was done as a factorial experiment base on RCBD with 4 replications. The treatments of the CCC included 4 levels (0, 500, 1000 and 1500 mg/l) and the treatments of the ZnSO4 (0, 2 and 4 per 1000 lit). 

دانلود فایل : آموزش پایان نامه
دانلود فایل
این مطالب را با دیگران اشتراک بگذارید:
بخشی از متن اصلی

آموزش پایان نامه

چگونه پایان نامه بنویسیم؟ - کلاس پایان نامه:

چنین به نظر می رسد که ارتباط میان کندکننده های رشد گیاهی و فرایند گلدهی پیچیده است. تجزیه و تحلیل بیشتر جزئیات این ارتباط، نشان دهنده ی تاثیر بازدارنده های تولید جیبرلین بر روی انتقال ویژه در طی نمو گل می باشد (pharis and King, 1985). گاهی کندکننده های رشدی مانع گلدهی شده، تعداد گل ها را کاهش داده و یا در بعضی موارد، مانند بسیاری از گونه های زینتی، یکساله ها و دائمی های علفی پیازدار، باعث تاخیر در نمو گل می گردند. با این حال در بسیاری از موارد، کندکننده های رشد در کنار کنترل بلندی گیاه، از کمترین تاثیر بر روی گلدهی برخوردارند. علاوه بر این کندکننده های رشدی می-توانند باعث تسریع گلدهی و افزایش شمار گل ها در برخی از گونه های چوبی شوند. استوارت (1961)  نشان داد که مقدار 200 تا 400 قسمت در میلیون کلرمکوات به ازاء هر گیاه، همراه با روزهای بلند و تیمار سرما موجب تسریع گلدهی در رقمی از آزالیا در همان سال تکثیر می گردد.
کندکننده های رشد گیاهی می توانند بر روی جنبه های دیگر آناتومی گیاهی، از جمله رشد ریشه تاثیر بگذارند. ضخیم شدن ریشه یکی از نخستین واکنش های ریخت شناسی گیاه به کندکننده های رشدی می باشد (Avidan and Erez, 1995). در همین زمینه، شش رقم از مرکبات که با پاکلوبوترازول  تیمار شدند، دارای ریشه های کوتاه و ضخیمی بودند (Yelenosky et al., 1995). کندکننده های رشد، اغلب باعث کاهش رشد ریشه می شوند؛ با این حال، نسبت ریشه به شاخساره می تواند در اثر کاهش بیشتر رشد شاخساره در مقایسه با رشد ریشه، افزایش یابد. انسیمیدول، کلرمکوات و پاکلوبوترازول به کار رفته در محلول غذایی، وزن ریشه و مقدار پلی آمین را در سیب افزایش داد (Wang and Faust, 1986 ).
کندکننده های رشد، به ویژه در دزهای بالاتر، می توانند بر روی فرایندهای فیزیولوژیکی مقادیر قند و نشاسته ی گیاهان ایجاد تغییر نمایند. برنج های تیمار شده با پاکلوبوترازول، هیدرات کربن اندکی را جهت رشد شاخساره مصرف نمودند و به جای آن مقادیر بیشتری از این ماده را در طوقه ی خود انباشته ساختند، اگر چه در فعالیت تجزیه ی نشاسته در آنها تغییری حاصل نگردید (Yilmas et al., 1997). دلیل عمده ی انباشته شدن چنین هیدرات کربنی ، کاهش رشد و کاهش درخواست برای تولیدات فتوسنتزی است. کندکننده های رشد، میزان حساسیت گیاهان را به شماری از تنش های محیطی، از جمله خشکی تغییر می دهند. این مواد می توانند برای مقاوم ساختن نشاءها، به منظور افزایش توان زنده ماندن آن ها در شرایط کشت زار به کار روند. کندکننده های رشد از طریق کاهش مصرف آب کل گیاه، می توانند در جلوگیری از تاثیرات سوء بر گیاه مؤثر باشند. برگ-هایی که پس از به کارگیری کندکننده های رشدی گسترش می یابند اغلب کوچکتر ولی ضخیم تر از برگ های پیشین بوده و میزان کلروفیل، تراکم روزنه ها و فتوسنتز ویژه ی آن ها نیز در واحد سطح افزایش می یابد. کندکننده های رشد می توانند از تنش آبی جلوگیری  نمایند. این فرایند از راه ایجاد برگ های کوچک تر، سطح برگ کمتر و شمار اندک روزنه های کوچک-تر برگی انجام می پذیرد (آمارجیت، 1384). افشانه کردن میزان1500میلی گرم از کلرمکوات به ازاء هر گیاه، همراه با مواد ضد تعرق در مرحله ی بستن غنچه در رقمی از گل ادریسی، میزان تعرق و تبادلات گازی برگ را در مرحله ی گلدهی کاهش داد (McDaniel, 1985). مطالعات انجام گرفته نشان داد که کلرمکوات بر روی شدت بیماری باکتریایی، در ختمی ژاپنی  اثرگذار بود (Chase et al., 1987). روشن شده است که در پاره ای از موارد، کندکننده های رشد به تنهایی می توانند آسیب حشرات را کاهش دهند. برای نمونه، در پنبه کاربرد مپیکوات، صدمه ی مگس سفید برگ نقره ای را در دو هفته پس از مصرف کاهش داد (Flint et al., 1996). به کارگیری کلرمکوات نیز موجب کاهش حمله ی کنه های گیاهی به ختمی ژاپنی، تا 6 ماه پس از استفاده شد (Osborne and Chase, 1990). در زراعت، بذر گیاهان زراعی را به منظور افزایش پایداری آن ها در برابر تنش های مربوط به گرما و سرما، با کندکننده های رشد می خیسانند. افزایش تحمل به این تنش ها می تواند با تحریک تثبیت غشاها و جلوگیری از نشت، که به  طور معمول پس از بروز تنش زودگذر دمایی رخ می دهد، حاصل شود. افشانه کردن پاکلوبوترازول یا یونیکونازول  بر روی گیاه فلفل در مرحله ی شکوفه (4 تا 8 هفته پیش از مرحله ی برداشت)، باعث کاهش آسیب حاصل از سرمازدگی میوه، در طی دوره ی انبارداری آن ها، در دمایی برابر 2 درجه ی سانتیگراد، گردید (Lurie et al., 1995). به هنگام خیساندن بذرهای گندم با یونیکونازول نیز میزان کلروفیل در واحد سطح برگ گیاهان حاصله تا 2 برابر افزایش یافت؛ همچنین، مقاومت این گیاهان به خشکی و دماهای بالا تا اندازه ی چشمگیری بهبود پیدا کرد (Fletcher and Hofstra, 1990).
جهت دریافت پاسخ سوال چگونه پایان نامه بنویسیم به فایل های آموزش پایان نامه مراجعه نموده و یا در کلاس پایان نامه موسسه اندیشمند در ارتباط باشید.

مطالعه سینتیک جذب سطحی رنگ
سمینار آماده در رشته شیمی

مطالعه سینتیک جذب سطحی رنگ

در این بخش سمینار اماده رشته شیمی به منظور دانلود قرار داده شده است. این سمینار در ارتباط با موضوع: مطالعه سینتیک جذب سطحی رنگ می باشد که دانشجویان می توانند با استفاده از این سمینار انجام پای...

۱۳۹۸-۰۲-۰۷
محبوب ترین فهرست دانلود
رشته برق و الکترونیک

در این بخش مهمترین و اصلی ترین فایل های موجود در زمینه رشته مهندسی برق و الکترونیک در اختیاران علاقه مندان این رشته قرار می گیرد. ... [لینک]

محبوب ترین فهرست دانلود
مهندسی مکانیک و کامپیوتر

در این بخش کلیه پایان نامه ها، کتاب ها، مقاله ها، سمینارها و جدیدترین مطالب علمی در اختیار محققین و علاقه مندان رشته مهندسی مکانیک و کامپیوتر قرار می گیرد. ... [لینک]

محبوب ترین فهرست دانلود
رشته علوم انسانی

در این بخش کلیه کتاب ها پایان نامه ها مقالات و نوشته های علمی در رشته علوم انسانی در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد. ... [لینک]

آخرین فهرست مقالات
فرمت نگارش پایان نامه و پروپوزال

در این بخش فرمت های نگارش پایان نامه و نگارش پروپوزال دانشگاه های مختلف کشور ارائه می گردد. دانشجویانی که علاقه به انجام پایان نامه خود دارند میتوانند فرمت پروپوزال و پایان نامه خود را دانلود ... [لینک]

موسسه اندیشمند

با توجه به این منظور که راهنمایی و آموزش از ارکان اصلی رشد و ارتقای هر جامعه می باشد. از این رو موسسه پژوهشی اندیشمند با سالها تجربه در زمینه آموزش، پژوهشی و انتشارات در راستای نیل به این اهداف گام برداشته است. پایه های عمارت دانش اندیشمند بر اساتید و محققین توانمند این شرکت استوار است و کلیه آموزشات در قالب مقاله نویسی، چاپ مقاله، انجام پایان نامه، انجام طرح های پژوهشی، چاپ کتاب و ... به متقاضیان محترم ارائه می گردد. بدیهیست اساتید و محققین محترم از ابتدا تا انتهای پروژه در کنار شما بوده و گام به گام شما را در رسیدن به مقصود خود همراهی می نمایند. همچنین تیم اندیشمند جهت دسترسی پژوهشگران ارجمند به مقالات و مراجع روز دنیا کلیه این منابع را به صورت رایگان در بخش دانلود ها در اختیار نویسندگان و پژوهشگران قرار داده  و اخبار روز آکادمیک نیز هر روز بیشتر...

لیست اخبار

کنکور ارشد 1400 در مرداد ماه برگزار می شود
فرصت ثبت نام جدید و ویرایش اطلاعات برای داوطلبان شرکت در کنکور ارشد 1400 از دیروز 21 اردیبهشت ماه آغاز شد. [...]
تعویق در آزمون جامع دوره دکتری دانشگاه آزاد
سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی عنوان کرد: بخش کتبی آزمون جامع دوره دکتری این دانشگاه با تعویق برگزار خواهد شد. [...]
ثبت نام بدون آزمون مقطع دکتری دانشگاه تهران
مهلت ثبت نام و تکمیل مدارک داوطلبان پذیرش دوره های دکتری تخصصی استعداد درخشان دانشگاه تهران تا تاریخ 24 اردیبهشت ماه 1400 ادامه دارد. [...]

در باره ما

هدف موسسه اندیشمند افزایش اطلاعات و سطح توانمندی پژوهشگران در عرصه نگارش و چاپ متون علمی خود می باشد. موسسه اندیشمند خدمات بررسی، مشاوره، آموزش، ویرایش و ... متون علمی (مقاله ، کتاب ، طرح پژوهشی و .. ) را به اساتید و پژوشگران ارجمند ارائه می نماید .تیم تخصصی اندیشمند به نویسندگان کمک میکند تا بتوانند در هر زمینه و هر رشته و به هر زبان زنده دنیا حاصل پژوهش خود را در قالب مقاله و کتاب به چاپ برسانند. خانواده تخصصی اندیشمند متشکل از 100 پژوهشگر شاخص در هر رشته تخصصی می باشد که به صورت حضوری و غیر حضوری با این شرکت در حال همکاری هستند . این شرکت از سال 1393 آغاز به کار نموده و تاکنون بیش از 4000 پروژه تحقیقاتی را مدیریت نموده و به سر انجام رسانده است . خدمات ما صرفا مشمول پژوهشگران نبوده و خدمات پژوهش جهت انجام طرح های پژوهشی به شرکت ها و سازمان ها ارائه میگردد، ا بیشتر

انجام پایان نامه مدیریت با موضوع اتوماسیون اداری در مدارس

نمونه پایان نامه آماده رشته مدیریت

در این بخش به منظور کمک به دانشجویان در انجام پایان نامه های خود و آموزش پایان نامه نویسی، موسسه اندیشمند اقدام به ارائه فایل کمکی جهت[...]
فایل کمکی جهت انجام پایان نامه مدیریت با موضوع تعهد مدیران

فصل اول و دوم پایان نامه مدیریت منابع انسانی

در این بخش به ارائه فایل کمکی جهت انجام پایان نامه مدیریت با موضوع تعهد مدیران می پردازیم. این فایل فصل اول و دوم پایان نامه ارشد رشت [...]
فایل کمکی جهت انجام رساله دکتری

نمونه رساله دکتری اقتصاد

در این بخش فایل کمکی جهت انجام رساله دکتری در رشته اقتصاد ارائه شده است. این فایل در راستای فایل های آموزش انجام پایان نامه می باشد که است [...]
آموزش نحوه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

مکانیک شکست سدهای خاکی

به منظور آموزش نحوه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در این بخش یک نمونه پایان نامه رشته عمران که در این دانشگاه دفاع شده است ارائه می [...]
نظام‌های گرافیک

آموزش انجام پایان نامه

در این بخش فایل کمکی جهت انجام پایان نامه ارتباط تصویری ارائه شده است. این فایل در راستای فایل های آموزش انجام پایان نامه های دانشجویی می باشد که در بخ [...]
نمونه فصل های پایان نامه - فصل اول پایان نامه

آموزش پایان نامه نویسی

آموزش پایان نامه نویسی موسسه اندیشمند شامل مجموعه فایل ها نمونه فصل های پایان نامه، نمونه کلیپ های آموزشی و برگزاری [...]