گروه پژوهشی اندیشمند پنجشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱ ۰۰:۳۹
تلفن : 66492504,66176087
سفارش سریع
همسر یا شریک قانونی
۱۳۹۸-۱۲-۱۲
همسر یا شریک قانونی

مهاجرت به کانادا از طریق کلاس خانواده و اسپانسری همسر یا شریک قانونی

هدف از کلاس خانواده مهاجرت کانادا، پیوستن اعضای نزدیک خانواده و همسر یا شریک قانونی فردی که مقیم در کانادا است.

کلاس خانواده به شهروندان کانادا و اقامت دائم اجازه می دهد تا از فرزندان وابسته، والدین و مادربزرگ و پدربزرگ خود و همسر یا شریک قانونی خود حمایت مالی کنند. کانادا به شدت از همراهی خانواده ها در هر زمان ممکن حمایت می کند. به همین ترتیب، پردازش برنامه های کلاس خانواده در دفاتر ویزای کانادا بالاترین اولویت را دارد.

دسته حمایت مالی همسران

برنامه حمایت مالی همسران زیر مجموعه ای از گروه مهاجرت کلاس خانواده است. براساس این برنامه، یک شهروند کانادایی یا اقامت دائم می تواند از همسر یا شریک زندگی قانونی برای اقامت دائم کانادا حمایت مالی کند.

هم شهروند کانادایی یا هم اقامت دائم (همچنین به عنوان "حامی مالی" خوانده می شود) و هم اتباع خارجی ("شخص حمایت شده") باید توسط مهاجرت، پناهندگان و تابعیت کانادا (IRCC) تأیید شود تا فرد حامی مالی ویزا دریافت کند.

برای دریافت ویزا از طریق این برنامه مهاجرت، حامی و شخص حمایت کننده باید اثبات کنند که روابط آنها تحت یکی از سه دسته واجد شرایط است:

- همسر

- شریک قانونی

- شریک نکاحی

اسپانسر خارج از کانادا

وقتی شریک اسپانسر مالی خارج از کانادا زندگی می کند، یک برنامه اسپانسر خارج از کانادا معمولاً شامل حال آن می شود. با این حال ، متقاضیان خارج از کشور هنوز هم می توانند در کانادا باشند و از این برنامه استفاده کنند و ممکن است در طی مراحل درخواست اجازه سفر به داخل و خارج از کانادا را داشته باشند. برنامه های خارج از کشور از طریق دفتر ویزا که به کشور مبدأ متقاضی خدمت می کند، یا در جایی که حداقل یک سال به طور قانونی اقامت داشته باشند انجام می شود.

اسپانسری (حمایت مالی) از داخل خاک کانادا

گزینه دیگر بالقوه حمایت مالی از داخل خاک کاناداست. حامی مالی داخل کشور زمانی است که این زوج در کانادا در کنار هم هستند و همسر خارجی / شریک زندگی مشترک در کانادا، به عنوان یک کارگر، دانشجو یا بازدید کننده دارای موقعیت موقت در کانادا است. ممکن است فردی که حمایت مالی می کند واجد شرایط دریافت مجوز کار آزاد باشد (Open Work Permit) به وی اجازه می دهد تا در حالی که درخواست حمایت مالی در حال کار است برای هر کارفرمای در کانادا کار کند.

بعد از حمایت مالی

اقامت دائم اعطا شده تحت برنامه حمایت مالی همسران شرایط خاصی را که باید رعایت شود شامل می شود:
حامی مالی پس از تبدیل شدن به شخص مقیم دائمی، به مدت سه سال مسئولیت مالی شخصی را دارد. افرادی که به عنوان همسران به کانادا می آیند، پس از دریافت اقامت دائم کانادا به مدت پنج سال از حمایت مالی از همسر خود منع می شوند.

 

 


همین حالا اقدام کنید و مشاوره تخصصی پروژه خود را از کارشناسان متخصص در یافت کنید