گروه پژوهشی اندیشمند دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸ ۰۰:۰۶
تلفن : 66492504,88927214
سفارش سریع
فایل کمکی جهت انجام پایان نامه آماده رشته زراعت با موضوع محلول پاشی سایکوسل ۱۳۹۸-۱۱-۲۰

چگونه پایان نامه بنویسیم؟ - کلاس پایان نامه

چکیده :

چگونه پایان نامه بنویسیم؟ مراحل انجام پایان نامه چیست؟ چگ.نه پروپوزال خود را نگارش کنیم؟ اینها تعدادی از سوالات رایجی هستند که دانشجویان ارشد و دکتری با آن مواجه هستند. موسسه اندیشمند برای پاسخ به این سوال که چگونه پایان نامه بنویسیم و یا سایر سوالاتی که در ذهن دانشجویان ایجاد می شود اقدامه ارائه کلاس پایان نامه و فایل های آموزش پایان نامه نموده است که دانشجویان می توانند با شرکت در این کلاس های پایان نامه و یا دانلود فایل های آموزش پایان نامه، انجام پایان نامه خود را به راحتی اغاز نمایند.

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به مشاوره و فایل های آموزش پایان نامه و یا شرکت در کلاس پایان نامه نویسی با موسسه اندیشمند در ارتباط باشید.

چکیده انگلیسی

foliar application of CCC

Summery:

Faba bean (Vicia faba L.) is one of the most important winter crops of high nutritive value in the world as well as in Iran. An experiment was conducted to evaluate the effect of the different levels of CCC and ZnSO4 on the growth, yield and its components and Zn and protein level of the broad  bean (Vicia faba L. cv. Barakat). The experiment was done as a factorial experiment base on RCBD with 4 replications. The treatments of the CCC included 4 levels (0, 500, 1000 and 1500 mg/l) and the treatments of the ZnSO4 (0, 2 and 4 per 1000 lit). 

دانلود فایل : آموزش پایان نامه
دانلود فایل
این مطالب را با دیگران اشتراک بگذارید:
بخشی از متن اصلی

آموزش پایان نامه

چگونه پایان نامه بنویسیم؟ - کلاس پایان نامه:

چنین به نظر می رسد که ارتباط میان کندکننده های رشد گیاهی و فرایند گلدهی پیچیده است. تجزیه و تحلیل بیشتر جزئیات این ارتباط، نشان دهنده ی تاثیر بازدارنده های تولید جیبرلین بر روی انتقال ویژه در طی نمو گل می باشد (pharis and King, 1985). گاهی کندکننده های رشدی مانع گلدهی شده، تعداد گل ها را کاهش داده و یا در بعضی موارد، مانند بسیاری از گونه های زینتی، یکساله ها و دائمی های علفی پیازدار، باعث تاخیر در نمو گل می گردند. با این حال در بسیاری از موارد، کندکننده های رشد در کنار کنترل بلندی گیاه، از کمترین تاثیر بر روی گلدهی برخوردارند. علاوه بر این کندکننده های رشدی می-توانند باعث تسریع گلدهی و افزایش شمار گل ها در برخی از گونه های چوبی شوند. استوارت (1961)  نشان داد که مقدار 200 تا 400 قسمت در میلیون کلرمکوات به ازاء هر گیاه، همراه با روزهای بلند و تیمار سرما موجب تسریع گلدهی در رقمی از آزالیا در همان سال تکثیر می گردد.
کندکننده های رشد گیاهی می توانند بر روی جنبه های دیگر آناتومی گیاهی، از جمله رشد ریشه تاثیر بگذارند. ضخیم شدن ریشه یکی از نخستین واکنش های ریخت شناسی گیاه به کندکننده های رشدی می باشد (Avidan and Erez, 1995). در همین زمینه، شش رقم از مرکبات که با پاکلوبوترازول  تیمار شدند، دارای ریشه های کوتاه و ضخیمی بودند (Yelenosky et al., 1995). کندکننده های رشد، اغلب باعث کاهش رشد ریشه می شوند؛ با این حال، نسبت ریشه به شاخساره می تواند در اثر کاهش بیشتر رشد شاخساره در مقایسه با رشد ریشه، افزایش یابد. انسیمیدول، کلرمکوات و پاکلوبوترازول به کار رفته در محلول غذایی، وزن ریشه و مقدار پلی آمین را در سیب افزایش داد (Wang and Faust, 1986 ).
کندکننده های رشد، به ویژه در دزهای بالاتر، می توانند بر روی فرایندهای فیزیولوژیکی مقادیر قند و نشاسته ی گیاهان ایجاد تغییر نمایند. برنج های تیمار شده با پاکلوبوترازول، هیدرات کربن اندکی را جهت رشد شاخساره مصرف نمودند و به جای آن مقادیر بیشتری از این ماده را در طوقه ی خود انباشته ساختند، اگر چه در فعالیت تجزیه ی نشاسته در آنها تغییری حاصل نگردید (Yilmas et al., 1997). دلیل عمده ی انباشته شدن چنین هیدرات کربنی ، کاهش رشد و کاهش درخواست برای تولیدات فتوسنتزی است. کندکننده های رشد، میزان حساسیت گیاهان را به شماری از تنش های محیطی، از جمله خشکی تغییر می دهند. این مواد می توانند برای مقاوم ساختن نشاءها، به منظور افزایش توان زنده ماندن آن ها در شرایط کشت زار به کار روند. کندکننده های رشد از طریق کاهش مصرف آب کل گیاه، می توانند در جلوگیری از تاثیرات سوء بر گیاه مؤثر باشند. برگ-هایی که پس از به کارگیری کندکننده های رشدی گسترش می یابند اغلب کوچکتر ولی ضخیم تر از برگ های پیشین بوده و میزان کلروفیل، تراکم روزنه ها و فتوسنتز ویژه ی آن ها نیز در واحد سطح افزایش می یابد. کندکننده های رشد می توانند از تنش آبی جلوگیری  نمایند. این فرایند از راه ایجاد برگ های کوچک تر، سطح برگ کمتر و شمار اندک روزنه های کوچک-تر برگی انجام می پذیرد (آمارجیت، 1384). افشانه کردن میزان1500میلی گرم از کلرمکوات به ازاء هر گیاه، همراه با مواد ضد تعرق در مرحله ی بستن غنچه در رقمی از گل ادریسی، میزان تعرق و تبادلات گازی برگ را در مرحله ی گلدهی کاهش داد (McDaniel, 1985). مطالعات انجام گرفته نشان داد که کلرمکوات بر روی شدت بیماری باکتریایی، در ختمی ژاپنی  اثرگذار بود (Chase et al., 1987). روشن شده است که در پاره ای از موارد، کندکننده های رشد به تنهایی می توانند آسیب حشرات را کاهش دهند. برای نمونه، در پنبه کاربرد مپیکوات، صدمه ی مگس سفید برگ نقره ای را در دو هفته پس از مصرف کاهش داد (Flint et al., 1996). به کارگیری کلرمکوات نیز موجب کاهش حمله ی کنه های گیاهی به ختمی ژاپنی، تا 6 ماه پس از استفاده شد (Osborne and Chase, 1990). در زراعت، بذر گیاهان زراعی را به منظور افزایش پایداری آن ها در برابر تنش های مربوط به گرما و سرما، با کندکننده های رشد می خیسانند. افزایش تحمل به این تنش ها می تواند با تحریک تثبیت غشاها و جلوگیری از نشت، که به  طور معمول پس از بروز تنش زودگذر دمایی رخ می دهد، حاصل شود. افشانه کردن پاکلوبوترازول یا یونیکونازول  بر روی گیاه فلفل در مرحله ی شکوفه (4 تا 8 هفته پیش از مرحله ی برداشت)، باعث کاهش آسیب حاصل از سرمازدگی میوه، در طی دوره ی انبارداری آن ها، در دمایی برابر 2 درجه ی سانتیگراد، گردید (Lurie et al., 1995). به هنگام خیساندن بذرهای گندم با یونیکونازول نیز میزان کلروفیل در واحد سطح برگ گیاهان حاصله تا 2 برابر افزایش یافت؛ همچنین، مقاومت این گیاهان به خشکی و دماهای بالا تا اندازه ی چشمگیری بهبود پیدا کرد (Fletcher and Hofstra, 1990).
جهت دریافت پاسخ سوال چگونه پایان نامه بنویسیم به فایل های آموزش پایان نامه مراجعه نموده و یا در کلاس پایان نامه موسسه اندیشمند در ارتباط باشید.

مؤلفه های سرمایه فکری
فصل 1.2 پایان نامه رشته ی حسابداری

مؤلفه های سرمایه فکری

موسسه اندیشمند جهت کمک به دانشجویان رشته حسابداری جهت انجام پایان نامه هایشان اقدام به ارائه نمونه فصل 1.2 با موضوع: مؤلفه های سرمایه فکری نموده است. این فصل 1.2 باری دانشجویانی که قصد ان...

۱۳۹۸-۰۵-۲۸
محبوب ترین فهرست دانلود
رشته برق و الکترونیک

در این بخش مهمترین و اصلی ترین فایل های موجود در زمینه رشته مهندسی برق و الکترونیک در اختیاران علاقه مندان این رشته قرار می گیرد. ... [لینک]

محبوب ترین فهرست دانلود
مهندسی مکانیک و کامپیوتر

در این بخش کلیه پایان نامه ها، کتاب ها، مقاله ها، سمینارها و جدیدترین مطالب علمی در اختیار محققین و علاقه مندان رشته مهندسی مکانیک و کامپیوتر قرار می گیرد. ... [لینک]

محبوب ترین فهرست دانلود
علوم پزشکی

در این بخش جدیدترین مقالات و پژوهش های ارائه شده در رشته های زیرشاخه علوم پزشکی ارائه شده است. دانشجویان می توانند با استفاده از فایل های ارائه شده در این بخش کارهای مربوط به انجام پایان نامه و یا ... [لینک]

آخرین فهرست مقالات
فرمت نگارش پایان نامه و پروپوزال

در این بخش فرمت های نگارش پایان نامه و نگارش پروپوزال دانشگاه های مختلف کشور ارائه می گردد. دانشجویانی که علاقه به انجام پایان نامه خود دارند میتوانند فرمت پروپوزال و پایان نامه خود را دانلود ... [لینک]

موسسه اندیشمند

با توجه به این منظور که راهنمایی و آموزش از ارکان اصلی رشد و ارتقای هر جامعه می باشد. از این رو موسسه پژوهشی اندیشمند با سالها تجربه در زمینه آموزش، پژوهشی و انتشارات در راستای نیل به این اهداف گام برداشته است. پایه های عمارت دانش اندیشمند بر اساتید و محققین توانمند این شرکت استوار است و کلیه آموزشات در قالب مقاله نویسی، چاپ مقاله، انجام پایان نامه، انجام طرح های پژوهشی، چاپ کتاب و ... به متقاضیان محترم ارائه می گردد. بدیهیست اساتید و محققین محترم از ابتدا تا انتهای پروژه در کنار شما بوده و گام به گام شما را در رسیدن به مقصود خود همراهی می نمایند. همچنین تیم اندیشمند جهت دسترسی پژوهشگران ارجمند به مقالات و مراجع روز دنیا کلیه این منابع را به صورت رایگان در بخش دانلود ها در اختیار نویسندگان و پژوهشگران قرار داده  و اخبار روز آکادمیک نیز هر روز بیشتر...

لیست اخبار

تعطیلی دانشگاه ها و تردد محدود دانشجویان پزشکی
رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت اعلام کرد: برخی دانشگاه ها به منظور مقابله با ویروس کرونا تا آخر هفته تعطیل خواهند بود. [...]
دستور العمل های بهداشتی در کنکور دکتری 99
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور عنوان کرد: به منظور مقابله با ویروس کرونا، دستور العمل های بهداشتی را تهیه کرده و به تمام حوزه های برگزاری کنکور دکتری 99 ابلاغ خواهیم کرد. [...]
بانوان، 60 درصد از مخاطبان دانشگاه آزاد را تشکیل می دهند
رئیس مرکز حوزه دانشگاه آزاد اسلامی گفت: بیش از 60 درصد از مخاطبان دانشگاه آزاد بانوان هستند و این موضوع نشان دهنده نقش مهم بانوان به عنوان نمایندگان زنان و خانواده در این عرصه ا [...]

در باره ما

هدف موسسه اندیشمند افزایش اطلاعات و سطح توانمندی پژوهشگران در عرصه نگارش و چاپ متون علمی خود می باشد. موسسه اندیشمند خدمات بررسی، مشاوره، آموزش، ویرایش و ... متون علمی (مقاله ، کتاب ، طرح پژوهشی و .. ) را به اساتید و پژوشگران ارجمند ارائه می نماید .تیم تخصصی اندیشمند به نویسندگان کمک میکند تا بتوانند در هر زمینه و هر رشته و به هر زبان زنده دنیا حاصل پژوهش خود را در قالب مقاله و کتاب به چاپ برسانند. خانواده تخصصی اندیشمند متشکل از 100 پژوهشگر شاخص در هر رشته تخصصی می باشد که به صورت حضوری و غیر حضوری با این شرکت در حال همکاری هستند . این شرکت از سال 1393 آغاز به کار نموده و تاکنون بیش از 4000 پروژه تحقیقاتی را مدیریت نموده و به سر انجام رسانده است . خدمات ما صرفا مشمول پژوهشگران نبوده و خدمات پژوهش جهت انجام طرح های پژوهشی به شرکت ها و سازمان ها ارائه میگردد، ا بیشتر

نحوه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

اموزش انجام پایان نامه های دانشجویی - نمونه پایان نامه دانشگاه آزاد.

نحوه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مانند سایر دانشگاه های کشور سبک و سیاق خود را دارد. موسسه اندیشمند همواره در تلاش بوده تا با ارائه نمو[...]
انجام پایان نامه - نمونه پایان نامه آماده مدیریت

فایل کمکی جهت انجام پایان نامه مدیریت

انجام پایان نامه نیازمند داشتن تجربه کافی و الگویی مناسب جهت پیاده سازی آن می باشد. بدین منظور در این بخش به ارائه فایل کمکی جهت انجام [...]
آموزش پایان نامه

مکان يابي سايت هاي ورزش هاي هوايي

در راستای آموزش پایان نامه در این بخش یک فایل کمکی جهت انجام پایان نامه رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري با موضوع: م [...]
فرمت پروپوزال دانشگاه آزاد میبد یزد

آموزش پایان نامه نویسی

به منظور آموزش پایان نامه نویسی در این بخش به نحوه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد می پردازیم. بدین منظور یک نمونه فرمت پروپوزال مربوط به دانشگاه آزاد میبد [...]
اموزش پایان نامه - فرمت انجام پایان نامه

پایان نامه خود را در چه فرمتی نگارش کنیم؟

در ادامه روند اموزش پایان نامه، در این بخش فرمت پایان نامه وزارت علوم را در اختیار دانشجویان می گذاریم. فرمت انجام پایان نامه در دانشگاه های کسور متفاوت است، با اینحال می ت [...]
آموزش پایان نامه

فایل کمکی جهت انجام پایان نامه آماده رشته زراعت با موضوع محلول پاشی سایکوسل

چگونه پایان نامه بنویسیم؟ مراحل انجام پایان نامه چیست؟ چگ.نه پروپوزال خود را نگارش کنیم؟ اینها تعدادی از سوالات رایجی هستند که دانشجویان ارشد و دکتری با آن مواجه هستند. موسسه ان [...]