گروه پژوهشی اندیشمند سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ ۱۵:۴۱
تلفن : 66492504,66176087
سفارش سریع
نگارگری و شیخ اشراق ۱۳۹۸-۰۴-۱۲

سمینار آماده رشته ی هنر

چکیده :

در این بخش یک سمینار کامل در ارتباط با هنر نگارگری و شیخ اشراق ارائه شده است. شیخ اشراق که یکی از بزرگترین فیلسوفان ایرانی می باشد که فلسفه ایرانی را در مقابل فلسفه غربی قرار داد. فلسفه اشراق سهروردی تاثیر بسزایی بر اثار هنری در طول تاریخ داشته است که در این سمینار به تاثیر ان بر هنر نگارگری می پردازیم. فایل ارائه شده برای دانشجویانی که قصد انجام پایان نامه خود با موضوع سهروردی و یا نگارگری را دارند بسیار مناسب می باشد.

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به مشاوره در زمینه انجام پایان نامه خود با ما در ارتباط باشید.

چکیده انگلیسی

Suhrawardi and semeiology

Summery:

This research is a study about semeiology of the wisdom of illumination in the miniature paintings of mid 8th and 9th centuries in which common aspects and shared symbols between miniature painting and the wisdom of illumination were investigated. 

دانلود فایل : نگارگری و شیخ اشراق
دانلود فایل
این مطالب را با دیگران اشتراک بگذارید:
بخشی از متن اصلی

نگارگری و شیخ اشراق

سمینار آماده رشته ی هنر:

رونق هنر به همان عشق باطنی و ایمان معنوی هنرمندان بر می گردد که از عالم ظاهر دل بریده و قوه روحانی خود را در کار هنری یا سیر و سلوک عرفانی ظاهر کرده است. به عبارتی هرگاه آدمی بخواهد از زشتی دنیا و اهل دنیا بگریزد و خود را در ورطه بیخودی حقیقی بیافکند به عالم هنر و درون خود باز می گردد. بر اثر همین نیاز به فراموشی و نسیان است که به هنری روی آورده و در واقع به سوی درمان دلی برای درد دین خود رهسپار می شوند. صنعتگران فقیری که مسجد جامع اصفهان را در عصر دیجور مغول برپا کردند، رو به این جهان داشتند اما سخن یا نقش دل خود را می گفتند و می زدند.
با توجه به محتوی آنچه که ذکر آن به میان آمد می توان دریافت که چگونه هنر نقاشی می تواند مظهر ایمان باشد. در این حال هنرمند ضمن آنکه رو به ظاهر دارد می تواند به تجربه معنوی خود مشغول باشد. مغولان به جهانی اساطیری تعلق داشتند که هنر چینی یکی از جلوه های آن بود. نقش سیمرغ و اژدها و یا نقش دو اژدها و پاره ای مرغان اساطیری و برخی عناصر دیگر از جمله ابرها و درختان و کوهها بدین طریق به قلمرو عالم دینی سرزمینهای اسلامی وارد و چون مواد هنری جذب روح دینی هنرمندان مسلمان شدند. حتی در عصری که دربار مغول با مسیحیان مراوده داشتند رسوخ برخی عناصر هنر بیزانسی نتوانست عالم اسلامی را در پس پرده خود محجوب سازد.
 مکتب و مدرسه تبریز نخستین مرکزی بود که مجمع صنایع مستظرفه و نقاشی دوره مغول محسوب می شد. این مدرسه مانند مدارس فلسفی بین النهرین توانست موادی را فراهم کند که با مواجهه میان ماده اساطیری و صورت دینی عالم هنری نگارگران عروج یابد.
اولین مظاهر حضور عالم دینی وجود مکان ماهوی و فضای مثالی نگارگری های مدرسه تبریز است. نقاشیهای کتابهای منافع الحیوان، جامع التواریخ، آثارالباقیه و تاریخ طبری (این دو کتاب متأثر از نقاشیهای بیزانس اند). در کنار هنر خوشنویسی چنین فضایی را عرضه می دارند. قطعه های نقاشی مجموعه ای از تصاویر را عرضه می دارند که هر کدام به عالم خاصی تعلق دارند و درذات خود مستقل می نمایند. در نهایت همه تصاویر در پرده واحد دارای عالمی می گردند مستقل از جهان محسوس. گویی با ما پیوندی بشری- که بر نقطه نظری خاص تکیه داشته باشد- ندارند و از دنیای محسوس، فاصله می گیرند.
این نحو ابداع فضا طی سالهای 730 تا 750 هجری قمری در مصور ساختن شاهنامه فردوسی به کمال رسیده است. در پرده «رزم اسکندر با کرگردن افسانه ای»  فضایی که نمایشگر آسمان است یکسره طلایی شده است. صحنه رزم در مکانی خیالی با کوهها ودرختانی زیبا ولی پر جلال و خوف انگیز تصویر شده است. این فضا از عالم محسوس فاصله می گیرد. همچنین است پرده «زاری بر نعش اسکندر». علی رغم اینکه در چهره غم و سوگ به واقعیت نزدیک شده است، اما حالتی کاملاً شاعرانه و عارفانه چونان مجالس رقص و سماع صوفیه دارد.
به هر تقدیر فضای پرده های نقاشی این عصر از جمله نگارگری های دیوان خواجوی کرمانی  به تدریج چنان معنایی را به آدمی القاء می کند که گویی تخیلی ابداعی بهشت زمینی را با ملکوت آسمانی پیوند زده است. بدینسان مجدداً تجلی فره و مکرمه و لطف الهی وظهور جلوات او در مخلوق مشاهده می شود. این عالم مینوی اگر از افق نگاه بشر رانده از بهشت و مانده در خویش پنهان مانده است در منظر چشم دل اولیاء الهی عیان است. فضای چند سطحی این پرده های منقوش تفاوتهای آشکاری با فضای اساطیری نقاشی چینی دارد که عمقش پنداری در ابهامی خاص فوررفته و از عدم و خلأ برخاسته است.
در اینجا جهانی را می بینیم منظم و روشن با اشیائی که گویی از عالم فانی تعالی یافته اند و اضداد در وجودشان رفع شده است، چونان شبحی از اعیان ثابته حکیمان انسی که جوهری دگرگون ناشدنی و ثابت را بروز می دهند. نقاش در اینجا در صدد آن نیست که جهان مادی را آنگونه که هست با همه اضداد و ناهماهنگیهایش تصویر کند. پس انسان یا اسب نقاشی از صور انسان و اسب عادی رسته و به عالم مثالی پیوسته است. 

دومین مرحله سیر کمالی هنر نقاشی ایرانی را در تجربه نقاشان شیراز پس از ایلغار تیمور می بینیم. از نظر موضوع تفاوتهایی میان نحله شیراز و دو نحله بغداد و تبریز وجود دارد. نقاشان نحله شیراز به جای درختان و کوههاو آسمان به تصویر انسان و حیوانات اهمیت بیشتری می دهند. گاهی نیز مجموعه ای از این قاعده مستثنی است. در نقاشی نحله شیراز فضای کمتری برای نمایش آسمان وجود دارد. 
از آثاری که گفتیم از قاعده کلی نحله شیراز تخطی می کند مجموعه ای است که منحصراً از تصویر کوه و درخت و آب و پرندگان ترکیب شده است و در آن اثری از اندام آدمی و عامل انسانی دیده نمی شود. برخی مفسرین نقاشی ایرانی موضوع این نقاشیها را خلقت جهان و عناصر و آیات الهی چون تاک و انار و سرو ، تشخیص داده اند. هانری کربن در پژوهشهای خود چنین نظری دارد. او بدین نکته اشاره کرده است که وقتی بخواهیم جهانی را با چشمه های زاینده و گیاهان و ابرها و عوامل دیگرش که دارای نیروهای شگرف و انوار مقدس باشند نقاشی نماییم این چنین جهانی نخواهد توانست به شیوه نقاشی تصویری طبیعت سازی نمایش داده شود، بلکه باید در این زمینه به سراغ هنری رویم که از هر جهت با دنیای سمبلها و نشانه ها و رموز سر و کار داشته باشد. یا به عبارت دیگر لازم است چنین مظاهری را با توسل به شیوه ای سمبلیک (رمزی) بنگاریم «همانند مظاهر زمینی خلقت به هنگامی که منظره فره و خوره به وسیله روح آدمی به نظر آید. این توجه از زمین خاکی سرزمینی آسمانی می آفریند که مظهری از منظره بهشت به شمار می آید» 
از این جهت لازم خواهد بود تمامی عوامل مقدس این تجلی در این گونه نقاشیها جمع شود و در قالب سمبلهای پاک و خالص به صورت طبیعتی نو آفریده نگاشته شود. بدینسان هنگامی که نتوان با تفسیرهای مبتنی بر ماده و علتهای صوری روابط مادی و علمی را بیان کرد و روابط از این قلمرو فراتر رفته باشند باید سراغ و سروقت روابط و پیوندهایی رفت که در واقع تجلیات درونی خود واقعیت و پدیدارهایی موجودند ولی وجود آنها از نوع دیگری است. بدینسان طبیعت در منظر نقاشان مسلمان ایرانی، جهانی دیگر و به تعبیری جلوه گر «ارض ملکوت» و جهانی میان جهان های محسوس و معقول است. جهانی که با رموز در پرده نقاشی ایرانی نمایش داده می شود با توجه به روشناییهای بهشت آسایش منظر متعالی نگارگری ایران اسلامی را نشان می دهد.
بنابراین با رونق هرات در عصر تیموری و جانشینان تیمور، مرکزیت هنری از شیراز به هرات انتقال یافت و کاملترین دوره نقاشی ایرانی به پدید آمد. این سخن به معنی پایان نقاشی شیراز نبود بکله این شهر نیز از سبک هرات متأثر شد. در ادوار متأخر یعنی عصر زندیه نقاشان شیراز شیوه نوینی در زمینه گل و مرغ سازی ابداع کردند که بسیاری از مراکز هنری ایرانی را تحت تأثیر قرارداد.
یکی از شاهکارهای هنر این عصر تیموری شاهنامه با یسنقری است. در این شاهنامه همه سنتهای هنری پیشین به کمال آمده است.
رنگ آمیزی درخشان جهان مثالی نقاشی عصر اسلامی در مینیاتور های نسخه مصوری از یک کتاب کلیله و دمنه از جمله اولین آثار این جریان هنری را نمایش می دهد. نزول رنگ طلایی از آسمان بر برخی از عناصر و موجودات طبیعی بیانگر نوعی هماهنگی میان عناصر است.
 رنگ آمیزی مینیاتورهای شاهنامه بایسنقری معرف تکامل فوق العاده این هنر در این ادوار است. در «مجلس پذیرایی یزدگرد از منذر» رنگها به نهایت هماهنگی می رسند؛ اما زیباترین نقاشیهای تغزلی سبک هرات عشق و شیدایی را با زیباییهای طبیعت آمیخته است. ملاقات (همای و همایون) در مکانی مثالی و بهشت آسا رخ می دهد. همه چیز در این نقاشی در نهایت لطف و زیبایی و با بیانی بسیار شاعرانه نگاشته شده است. طبیعت این نقاشی بسیار به نقاشی های بهشتی سبک شیراز نزدیک است، اما بیش از آن آثار، جلوه جاودانگی را در طبیعت نشان می دهد. در اینجا نیز زمان و مکانی که از سوی هنرمندان ایرانی ابداع شده زمان و مکانی مستقل و انتزاعی و دارای ممیزات مثالی خود است. 
 

سمینار در رشته مدیریت صنعتی با عنوان به کارگیری  F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی
سمینار اماده رشته مدیریت صنعتی

سمینار در رشته مدیریت صنعتی با عنوان به کارگیری F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی

انجام پایان نامه و نگارش آن با استفاده از این سمینار بسیار آسان می باشد. سمینار ارائه شده در این بخش در ارتباط با به کارگیری  F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرا...

۱۳۹۷-۱۲-۰۲
محبوب ترین فهرست دانلود
رشته برق و الکترونیک

در این بخش مهمترین و اصلی ترین فایل های موجود در زمینه رشته مهندسی برق و الکترونیک در اختیاران علاقه مندان این رشته قرار می گیرد. ... [لینک]

محبوب ترین فهرست دانلود
مهندسی مکانیک و کامپیوتر

در این بخش کلیه پایان نامه ها، کتاب ها، مقاله ها، سمینارها و جدیدترین مطالب علمی در اختیار محققین و علاقه مندان رشته مهندسی مکانیک و کامپیوتر قرار می گیرد. ... [لینک]

محبوب ترین فهرست دانلود
علوم پزشکی

در این بخش جدیدترین مقالات و پژوهش های ارائه شده در رشته های زیرشاخه علوم پزشکی ارائه شده است. دانشجویان می توانند با استفاده از فایل های ارائه شده در این بخش کارهای مربوط به انجام پایان نامه و یا ... [لینک]

آخرین فهرست مقالات
فرمت نگارش پایان نامه و پروپوزال

در این بخش فرمت های نگارش پایان نامه و نگارش پروپوزال دانشگاه های مختلف کشور ارائه می گردد. دانشجویانی که علاقه به انجام پایان نامه خود دارند میتوانند فرمت پروپوزال و پایان نامه خود را دانلود ... [لینک]

موسسه اندیشمند

با توجه به این منظور که راهنمایی و آموزش از ارکان اصلی رشد و ارتقای هر جامعه می باشد. از این رو موسسه پژوهشی اندیشمند با سالها تجربه در زمینه آموزش، پژوهشی و انتشارات در راستای نیل به این اهداف گام برداشته است. پایه های عمارت دانش اندیشمند بر اساتید و محققین توانمند این شرکت استوار است و کلیه آموزشات در قالب مقاله نویسی، چاپ مقاله، انجام پایان نامه، انجام طرح های پژوهشی، چاپ کتاب و ... به متقاضیان محترم ارائه می گردد. بدیهیست اساتید و محققین محترم از ابتدا تا انتهای پروژه در کنار شما بوده و گام به گام شما را در رسیدن به مقصود خود همراهی می نمایند. همچنین تیم اندیشمند جهت دسترسی پژوهشگران ارجمند به مقالات و مراجع روز دنیا کلیه این منابع را به صورت رایگان در بخش دانلود ها در اختیار نویسندگان و پژوهشگران قرار داده  و اخبار روز آکادمیک نیز هر روز بیشتر...

لیست اخبار

تغییر سیاست واحد دانشگاه آزاد آکسفورد
معاون امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه آزاد به تغییر سیاست های جذب دانشجو در واحد آکسفورد اشاره کرد و نیز اعلام کرد که تا پایان امسال در کشور های عمان، عراق و سوریه واحدهای جدی [...]
پیمانکار تغذیه دانشگاه علم و صنعت تغییر خواهد کرد
معاونت دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اعلام کرد: پیمانکار تغذیه این دانشگاه را در اسرع وقت تغییر خواهیم داد. [...]
بیش از 90 درصد دانشجویان دانشگاه علمی کاربری غیر شاغل هستند
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام کرد: در سال جاری بیش از 90 درصد دانشجویان این دانشگاه دارای شغل نیستند و ما باید با آموزش مهارت رسالت خود را به انجام برسانیم. [...]

در باره ما

هدف موسسه اندیشمند افزایش اطلاعات و سطح توانمندی پژوهشگران در عرصه نگارش و چاپ متون علمی خود می باشد. موسسه اندیشمند خدمات بررسی، مشاوره، آموزش، ویرایش و ... متون علمی (مقاله ، کتاب ، طرح پژوهشی و .. ) را به اساتید و پژوشگران ارجمند ارائه می نماید .تیم تخصصی اندیشمند به نویسندگان کمک میکند تا بتوانند در هر زمینه و هر رشته و به هر زبان زنده دنیا حاصل پژوهش خود را در قالب مقاله و کتاب به چاپ برسانند. خانواده تخصصی اندیشمند متشکل از 100 پژوهشگر شاخص در هر رشته تخصصی می باشد که به صورت حضوری و غیر حضوری با این شرکت در حال همکاری هستند . این شرکت از سال 1393 آغاز به کار نموده و تاکنون بیش از 4000 پروژه تحقیقاتی را مدیریت نموده و به سر انجام رسانده است . خدمات ما صرفا مشمول پژوهشگران نبوده و خدمات پژوهش جهت انجام طرح های پژوهشی به شرکت ها و سازمان ها ارائه میگردد، ا بیشتر

فایل کمکی جهت انجام پایان نامه تاریخ

کشورداری و سیاست خارجی هخامنشیان

جهت انجام پایان نامه رشته تاریخ اقدام به ارائه فایل کمکی با موضوع کشورداری و سیاست خارجی هخامنشیان نموده ایم. اقتدار و سیطره‏ی 220 ساله‏ی هخامنشیان بر بسیاری ا[...]
سمینار رشته کامپیوتر

مهاجرت ماشین های مجازی

در این بخش یک سمینار کامل با مضوع: مهاجرت ماشین های مجازی ارائه شده است. این سمینا به منظور استفاده دانشجویان کامپیوتر جهت انجام پایان نامه هایشان ارائه شده است. دانشجویان [...]
فایل کمکی جهت انجام پایان نامه شیعه شناسی

جریان های عمده شیعی در عراق معاصر

فایل کمکی جهت انجام پایان نامه شیعه شناسی با موضوع: جریان های عمده شیعی در عراق معاصر در این بخش ارائه شده است. دانشجویان می توانند از این فایل در انجام پایان نامه های خود [...]
سازماندهی مکانی – فضایی مراکز آتش نشانی

سازماندهی مکانی – فضایی مراکز آتش نشانی

سمینار ارائه شده در این بخش در ارتباط با سازماندهی مکانی – فضایی مراکز آتش نشانی می باشد. عوامل مختلفی در مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی دخالت دارند که بررسی و [...]
دستورالعمل انجام پایان نامه دانشگاه آزاد سیرجان

فرمت انجام پایان نامه دانشگاه آزاد سیرجان

فرمت پایان نامه دانشگاه آزاد سیرجان در این بخش ارائه شده است. دانشجویان دانشگاه آزاد سیرجان موظف هستند تا انجام پایان نامه ها [...]
کتاب المقامه

کتاب المقامه

سمینار ارائه شده در این بخش به منظور کمک به دانشجویان رشته ادبیات عرب در زمینه انجام پایان نامه هایشان می باشد. این سمینار در ارتباط با کتاب Al- M [...]