گروه پژوهشی اندیشمند جمعه ۱۴ آذر ۱۳۹۹ ۲۳:۴۶
تلفن : 66492504,66176087
سفارش سریع
چاپ مقاله در انواع نشریات ISI ۱۳۹۹-۰۸-۱۷
چاپ تضمینی مقاله JCR – چاپ مقاله

چاپ تضمینی مقاله JCR – چاپ مقاله

چاپ مقاله در نشریات معتبر JCR آرزوی بسیاری از محققان، اساتید دانشگاهی و دانشجویان است. آیا چاپ تضمینی مقاله JCR امکان پذیر است؟

نشریات JCR چه نشریاتی هستند؟

نشریات JCR نشریات بسیار شناخته شده ای در سطح دنیا هستند و رقابت سنگینی بین محققان وجود دارد تا بتوانند به این نشریات راه پیدا کنند. این نشریات توسط موسسه تامسون رویترز رونمایی می شوند. سالانه تعداد زیادی نشریه توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته و تعدادی از آن ها که از سطح علمی بسیار بالایی برخوردار هستند در این رتبه بندی قرار می گیرند. این نشریات برای حفظ جایگاه خود باید کیفیت خود را حفظ کنند، در غیر الین صورت از دور خارج خواهند شد. چاپ مقاله در این نشریات اعتبار بسیار زیادی به نویسنده می بخشد. اما آیا چاپ تضمینی مقاله JCR امکان پذیر است؟ آیا کسی می تواند این اطمینان را به شما بدهد که مقاله شما در یک نشریه JCR به چاپ خواهد رسید؟