گروه پژوهشی اندیشمند سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ ۱۰:۲۷
تلفن : 66492504,66176087
سفارش سریع
نگارش به سبک علمی ۱۳۹۸-۱۱-۲۴
آموزش مقاله نویسی

آموزش مقاله نویسی

در این بخش جهت آموزش مقاله نویسی به توضیح در ارتباط با نگارش مقاله به سبک علمی می پردازیم. هدف اصلی مقاله علمی ارائه نتایج جدید، تبیین معنی داری آن و استقرار آن در پیکره دانش موجود است. سبک علمی که بر اساس موضع خود نسبت به حقیقت، ارائه، صحنه، مخاطب و زبان و اندیشه تعریف می شود روشی منحصر به فرد برای نگارش ایجاد می کند که معمولا برای افراد غیرعلمی چندان آشنا نیست.

اغلب قوانین کلی نگارش خوب (که از افعال مجهول استفاده نمی کنند، از جملات اسمی پیچیده پرهیز می کنند و فعالیت آنها شامل عموم مردم است) معمولا در مورد سبک علمی صدق نمی کند.
به عنوان مثال، موضع علمی نسبت به حقیقت، باعث می شود محقق فردی قابل احترام باشد؛ هر کسی می تواند همان آزمایش ها/استنباط ها/شبیه سازی ها را انجام دهد. محققین برای تاکید بر این فلسفه مهم، سعی دارند خود را از بحث ها دور کنند. به جای آنکه بگویند "ما یک آزمایش انجام دادیم" و طی آن نویسنده در مرکز و صف مقدم قرار می گیرد، ما از افعال مجهول استفاده می کنیم: "یک آزمایش انجام شد". معلم انگلیسی سابق من اگر چنین جمله ای را می دید از عصبانیت فریاد می زد، البته تنها به این دلیل که وی متوجه ارزش واهمیت سبک علمی نشده بود.
البته این بدین معنی نیست که سبک اول شخص ممنوع است. اگرچه هر فردی قادر به انجام آزمایش است، این پژوهشگران و نویسندگان هستند که رویکرد جدیدی را پیشنهاد می نمایند، مسیر جدیدی را معرفی می کنند و یا طرح جدیدی را مطرح می کنند. در چنین مواردی، نویسندگان افرادی بی بدیل و جایگزین ناپذیر هستند که می توانند دیدگاه خود را به همه اعلام کنند. استفاده از "من" یا ما" در بخش مقدمه و نتیجه گیری رایج است، اما نه در بخش آزمایش یا نتایج.
سبک علمی هر چیز پیچیده ای را به اسم ها (و جملات اسمی) تجزیه می کند و نه به ساختار جمله، به جمله زیر با استفاده از چند کلمه ساده توجه کنید:
"جین با تلسکوپ باب را بر روی تپه دید". 
جملات سربسته باعث ایجاد ابهام می شوند و این ابهام است و نه پیچیدگی که سبک علمی از آن بیزار است. نگارش علمی به کرات از جملات اسمی پیچیده در جملاتی با ساختار ساده استفاده می کند: 
"قابلیت حسگری در دیواره جانبی CD-AFM شامل لرزش مستمر کناری نوک است".
اما نشانه یک نویسنده خوب این است که ساختارهای پیچیده تر بدون خدشه دار شدن صراحت و وضوح ساختار می یابند.
متاسفانه برخی از نویسندگان برای آنکه ظاهری حرفه ای تر و عمیق تر داشته باشند زبان نوشتاری خود را ثقیل تر می سازند. به نظر شما کدام یک از این دو جمله واضح تر است؟
در شکل 2، محورهای x و y به ترتیب نشان دهنده قطر سوراخ و نسبت پر کردن هستند. 
در شکل 2 نسبت پرکردن به صورت تابعی از قطر سوراخ ترسیم شده است.
نویسنده باید چیزی را به خوانندگان آموزش دهد، نه آنکه آنها را تحت تاثیر قرار دهد. ساده ترین راه برای این کار، تنظیم اولیه متن با استفاده از کلماتی است که به صورت طبیعی به ذهن خطور می کنند، سپس نوبت به بازبینی، بازنویسی و بازبینی با صراحت، دقت و وضوح بیشتر می رسد. بر روی آن تمرکز کنید، اجاز دهید شخص دیگری آن را مطالعه کند و مجددا آن را بازبینی کنید. نگارش بیشتر شامل بازنویسی است و این اصل کار است.

سرنام ها

اصطلاح سرنام برای اشاره به کلمه ای به کار می‌رود که از حروف اول هر کلمه در یک مجموعه حروف تشکیل شده است. برخی پژوهشگران بین سرنام (مانند NATO) که به صورت یک کلمه تلفظ می‌شود و حروف آغازین (مانند FBI) که هر یک از حروف به صورت مجزا تلفظ می‌شوند، تمایز ایجاد کردند. با این حال اغلب افراد این تمایز را نادیده می‌گیرند. اصطلاح کلی‌تر مخفف شامل سرنام ها می باشد (مانند nm برای نانومتر و یا Mr برای آقا). 
در اینجا کلمه سرنام در معنای غیردقیق خود برای فشار به هر نوع اختصار به کار رفته است. 
سرنام ها در نگارش علمی هدف بسیار مهمی را دنبال می‌کنند: برای سرعت بخشیدن به مطالعه و سهولت درک محتوای مقاله. بنابراین استفاده از سرنام نیازمند آن است که حروف اختصاری ماهیت آشنا داشته باشند و به میزان چشمگیری منجر به صرفه‌جویی در فضا و یا جلوگیری از تکرارهای آزاردهنده شوند. صرفاً زمانی می‌توان از سرنام استفاده کرد که در طول متن بارها به آن اشاره شده (یعنی پنج بار یا بیشتر) و یا زمانی که بسیار مصطلح و رایج هستند. نویسندگان موظف به استفاده از سرنام ها نیستند- زمان استفاده از آنها و یا استفاده یا عدم استفاده از آنها بر عهده خود نویسندگان است. افزون بر این، پژوهشگران باید از حروف اختصاری غیر رایج اجتناب نمایند (اگر خواننده با حروف اختصاری آشنا نیست، استفاده از آنها به جای کمک کردن منجر به اختلال در خوانش مقاله می‌شود). 
در اغلب مقالات علمی در استفاده از حروف اختصاری افراط می‌شود. به نظر می‌رسد که نویسندگان علاقه زیادی به استفاده از حروف اختصاری دارند، مخصوصاً اگر شخصا سرنام یا حروف اختصاری را اختراع کنند. راهنمای سبک شیکاگو (که حدود 35 صفحه از فصل خود را به موضوع حروف اختصاری اختصاص داده است) چنین توصیه می‌نماید که خوانندگان که مجبورند تعداد زیادی از حروف اختصاری را دنبال کنند - مخصوصاً موارد ناآشنا- از مسیر اصلی منحرف می‌شوند. احتمال این اتفاق برای خوانندگان بیشتر از نویسندگان است (افرادی که با حروف اختصاری خود آشنایی بیشتری دارند).
برای کمک به نویسندگان جهت استفاده از سرنام ها، در ادامه به چند قانون کلی در مورد زمان و چگونگی استفاده از حروف اختصاری در مقالات علمی اشاره شده است:
1- از حروف اختصاری در عنوان استفاده نکنید، مگر آنکه (الف) این موضوع منحصراً توسط حروف اختصاری خود شناخته شده و یا در کل موضوع شناخته شده و کار پرکاربرد است؛ (ب) حروف اختصاری دارای بیش از یک معنی نیست. به عنوان مثال حرف اختصاری CD به طور گسترده در صنعت نیمه رسانه‌ها برای بعد انتقادی، در حوزه موسیقی و ذخیره‌سازی داده برای لوح فشرده و در برخی از حوزه‌های اپتیک برای قطبش دورانی، در اقتصاد برای سند سپرده و در سایر حوزه ها در معانی دیگر به کار می‌رود. حروف اختصاری نباید در عنوان هجی شوند- اگر قرار است کلمه کامل را بنویسید، پس از حروف اختصاری استفاده نکنید.
2- کلمات اختصاری استاندارد برای واحدهای اندازه‌گیری و عناوین شیمیایی که ماهیت شناخته شده و پرکاربرد دارند، در عنوان، چکیده، متن مقاله قابل کاربرد هستند و نیازی به درج کلمه کامل وجود ندارد.
3- حروف اختصاری وقتی برای اولین باردر متن مقاله به کار می‌روند باید به طور کامل نوشته شوند.
4- از  استفاده از حروف اختصاری در چکیده پرهیز کنید مگر آنکه حرف اختصاری رایج و قابل درک بوده و در متن چکیده چند بار مورد استفاده قرار گرفته باشد. اگر یک سرنام در چکیده استفاده شده است، باید در چکیده عنوان کامل آن درج شود و سپس وقتی برای اولین بار در متن مقاله به کار می‌رود باید مجدداً بیان شود. 
5- وقتی حرف اختصاری یک بار در متن مقاله تعریف شد، مجدداً آن را تعریف نکنید. استثنا: اگر حرف اختصاری درتوضیح زیر یک شکل استفاده شده و در همانجا به طور کامل بیان شده است، وقتی برای اولین بار در متن اصلی به کار می‌رود باید مجدداً بیان شود. بیان شکل کامل حروف اختصاری در زیر یک شکل برای آن دسته خوانندگانی که قبل از تصمیم گیری به مطالعه اقدام به وارسی اشکال و تصاویر می نمایند، بسیار کمک‌کننده است. به طور کلی بهتر است تصاویر و توضیحات زیر آنها بدون حروف اختصاری باشند مگر آن که این حروف اختصاری بسیار رایج و پرکاربرد باشند. 
6- ممکن است حروف اختصاری چند لایه باشند، اما شرط آشنایی عمومی با آنها بسیار حائز اهمیت است. به عنوان مثال، VHDL=VHSIC زبان توصیف سخت افزاری است، که در آن VHSIC سرنام مدار یکپارچه بسیار پرسرعت است. 
7- برخی از سرنام ها به قدری پرکاربرد هستند که به مرور به یک کلمه تبدیل می شوند (مانند لیزر یا سونار) و به جای فهرست حروف اختصاری در لغت نامه های معمول درج می شوند. نیازی به نوشتن کامل این کلمات وجود ندارد.

اگر این اصول و قوانین رعایت شوند، استفاده از حروف اختصاری به جای آنکه مشکل آفرین باشند به درک خواننده نیز کمک بسزایی می نماید. این همیشه باید به عنوان هدف مد نظر قرار بگیرد. در شرایطی که مردد هستید، از تعداد کمتری از حروف اختصاری استفاده کنید.

جهت شرکت در کلاس مقاله نویسی با ما در ارتباط باشید. همچنین جهت مشاهد سایر مطالب مربوط به آموزش مقاله نویسی به بخش مقالات مراجعه نمایید.
 

نام نویسنده: سینا لطفی


   رای :
:این مطالب را با دیگران اشتراک بگذارید

آخرین مقالات

نگارش پایان نامه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای هر دانشجو امری ضروری می باشد. اما بسیاری از دانشجویان به دلیل عدم آشنایی با روند پایان نامه نویسی از انجام آن هراس ... [لینک]

چاپ مقاله در نشریات علمی یک پدیده زمان بر است که بستگی به نوع نشریه و مدت زمان داوری در آن دارد. در این بخش مدت زمان پذیرش مقاله علمی پژوهشی را با یکدیگر بررسی خواهیم ... [لینک]

هنگامی که شما مقاله خود را برای یک نشریه علمی پژوهشی ارسال می کنید، مقاله شما پس از عبور از فرآیند داوری و در صورت اکسپت، گواهی پذیرش مقاله علمی پژوهشی را دریافت خواهد ... [لینک]


.
مقالات مرتبط
در نگارش و چاپ مقاله چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟
نگارش مقاله علمی طرفداران زیادی در بین اساتید و دانشجویان دارد. در این بین رعایت نکات مهم در نگارش مقاله کمک بزر...
۱۳۹۹-۰۴-۱۸
مزایای چاپ مقاله در نشریات داخلی معتبر
چاپ مقاله در نشریات علمی معتبر داخلی یا خارجی در چند سال اخیر در میان دانشجویان و اساتید بسیار رواج پیدا کرده اس...
۱۳۹۹-۰۴-۰۸
مقاله علمی ترویجی – چاپ مقاله
مقالات علمی ترویجی، مقالاتی هستند که باعث افزایش اطلاعات خواننده در یک حیطه مشخص می شوند. این مقالات موضوع جدیدی...
۱۳۹۹-۰۳-۱۳
مقاله کنفرانسی و نحوه ارائه آن در کنفرانس
مقاله کنفرانسی مقاله ای است که به صورت شفاهی و در میان تعدادی از پژوهشگران در یک گردهمایی ارائه می شود. در این ب...
۱۳۹۹-۰۲-۲۷
استفاده از منابع معتبر در نگارش مقاله علمی
برای نگارش مقاله علمی باید از منابع تحقیق معتبر استفاده کنید. امروزه به دلیل وجود اینترنت منابع زیادی در دسترس ع...
۱۳۹۹-۰۲-۱۰
انتخاب عنوان مناسب برای مقاله علمی
عنوان مقاله یک عبارت چند کلمه ای است که نقش بسیار مهمی در مقاله دارد. در این متن به شما کمک می کنیم که عنوان مقا...
۱۳۹۹-۰۲-۰۹
راهنمای نگارش و چاپ مقاله
این روزها بازار مقاله نویسی بسیار داغ است و تمام دانشجویان و محققان تلاش می کنند تا با چاپ مقاله در نشریات معتبر...
۱۳۹۹-۰۲-۰۱
تشخیص نشریات معتبر و نامعتبر
دانشجو یا محقق مدت زمان زیادی صرف تحقیق و پژوهش می کند و دوست دارد نتایج آن را در غالب یک مقاله به چاپ برساند. چ...
۱۳۹۹-۰۱-۳۰
چگونه از پایان نامه خود مقاله استخراج کنیم؟
مقاله نویسی از محبوبیت بالایی در بین دانشجویان و محققان برخوردار است. سالانه تعداد زیادی مقاله علمی نوشته شده و ...
۱۳۹۹-۰۱-۲۷
ضرورت نگارش و چاپ مقاله علمی
نگارش مقاله علمی و چاپ آن در چند سال اخیر طرفداران زیادی در بین جوامع علمی پیدا کرده است. در این بخش ضرورت چاپ م...
۱۳۹۹-۰۱-۲۵
موسسه اندیشمند پیشرو در اریه خدمات پژوهشی
انجام مقاله

انجام مقاله یک امر مهم جهت نشر نتایج حاصله از یک پژوهش موفق می باشد. مقاله نویسی و اکسپت مقاله گام های بسیار زیاد و پیچیده ای را نیازمندند و تیم تخصصی اندیشمند جهت تسهیل درسیر این روند به یاری محقق [...]

۱۳۹۷-۰۵-۱۷

محبوب ترین مقالات
مقاله – بررسی بخش به بخش

برای بررسی یک مقاله داور باید از لحاظ علمی بسیار پخته باشد و در حیطه کاری خود اطلاعات کافی داشته و مسلط باشد تا بتواند یک قضاوت منصفانه انجام دهد. در اینجا به بررسی بخش به بخش یک مقاله توسط داوران ... [لینک]

محبوب ترین مقالات
انجام پایان نامه کارشناسی ارشد با قیمت مناسب

پایان نامه کارشناسی ارشد یکی از مهم ترین وظایف دانشجویان در مقطع تحصیلات تکمیلی می باشد.این امر نیازمند دانش و مهارت و زمان بالایی است و داشتن تجربه نیز در انجام پایان نامه ای جامع و کامل بسیار موث ... [لینک]

محبوب ترین مقالات
منابع – اهمیت استناد به منابع

همانطور که می دانید قسمت منابع و مآخذ از قسمت های بسیار مهم یک پایان نامه است. اما ممکن است برای برخی از دانشجویان این سوال ایجاد شود که اهمیت این قسمت چیست؟ چرا و چگونه باید در پایان نامه ارجاع ده ... [لینک]

آخرین فهرست مقالات
اپلای و بورسیه تحصیلی

در سال 2010 در حدود 34 میلیون نفر در کانادا زندگی می کردند. کانادا به عنوان یک کشور دارای سه قشر بنیانگذار است: بومی، فرانسوی و انگلیسی. با این حال در طول تاریخ کشور مهاجرت همچنین نقش مهمی در ایجاد ... [لینک]

موسسه اندیشمند

با توجه به این منظور که راهنمایی و آموزش از ارکان اصلی رشد و ارتقای هر جامعه می باشد. از این رو موسسه پژوهشی اندیشمند با سالها تجربه در زمینه آموزش، پژوهشی و انتشارات در راستای نیل به این اهداف گام برداشته است. پایه های عمارت دانش اندیشمند بر اساتید و محققین توانمند این شرکت استوار است و کلیه آموزشات در قالب مقاله نویسی، چاپ مقاله، انجام پایان نامه، انجام طرح های پژوهشی، چاپ کتاب و ... به متقاضیان محترم ارائه می گردد. بدیهیست اساتید و محققین محترم از ابتدا تا انتهای پروژه در کنار شما بوده و گام به گام شما را در رسیدن به مقصود خود همراهی می نمایند. همچنین تیم اندیشمند جهت دسترسی پژوهشگران ارجمند به مقالات و مراجع روز دنیا کلیه این منابع را به صورت رایگان در بخش دانلود ها در اختیار نویسندگان و پژوهشگران قرار داده  و اخبار روز آکادمیک نیز هر روز بیشتر...

لیست اخبار

همایش مجازی با محوریت فرصت فعالیت های دانشگاهی در دوران کرونا
اولین همایش کشوری در دوران کرونا با نام فصل نو، فصل نشاط علمی با همکاری دانشجویان علوم پزشکی و با محوریت فرصت فعالیت های دانشگاهی در این دوران به صورت مجازی برگزار خواهد شد. [...]
زمان و نحوه انتخاب رشته کنکور سراسری 99
کارنامه نتایج اولیه کنکور سراسری سال 99 بامداد یکشنبه 30 شهریور ماه در سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت. [...]
نحوه پیشبرد پروژه های ارتباط با صنعت دانشگاه ها در روزهای کرونایی
مدیرکل دفتر ارتباط جامعه با صنعت وزارت علوم عنوان کرد: پروژه های ارتباط با صنعت دانشگاه ها به دلیل کرونا متوقف نخواهند شد. قراردادهایی که بین طرفین تنظیم می شود یک تعهد حقوقی اس [...]

در باره ما

هدف موسسه اندیشمند افزایش اطلاعات و سطح توانمندی پژوهشگران در عرصه نگارش و چاپ متون علمی خود می باشد. موسسه اندیشمند خدمات بررسی، مشاوره، آموزش، ویرایش و ... متون علمی (مقاله ، کتاب ، طرح پژوهشی و .. ) را به اساتید و پژوشگران ارجمند ارائه می نماید .تیم تخصصی اندیشمند به نویسندگان کمک میکند تا بتوانند در هر زمینه و هر رشته و به هر زبان زنده دنیا حاصل پژوهش خود را در قالب مقاله و کتاب به چاپ برسانند. خانواده تخصصی اندیشمند متشکل از 100 پژوهشگر شاخص در هر رشته تخصصی می باشد که به صورت حضوری و غیر حضوری با این شرکت در حال همکاری هستند . این شرکت از سال 1393 آغاز به کار نموده و تاکنون بیش از 4000 پروژه تحقیقاتی را مدیریت نموده و به سر انجام رسانده است . خدمات ما صرفا مشمول پژوهشگران نبوده و خدمات پژوهش جهت انجام طرح های پژوهشی به شرکت ها و سازمان ها ارائه میگردد، ا بیشتر

مهاجرت به کانادا از طریق اکسپرس انتری (Express Entry) یا ورود سریع

مهاجرت به کانادا برای افرادی که به دنبال کیفیت بهتر زندگی هستند، یکی از بهترین گزینه ها در جهان است. این امر فرصت های بسیاری برای پیشرفت شغلی و همچنین تقویت شخصی ایجاد می کند. در این بخش [...]


الزامات ویزای کانادا + عکس ویزای کانادا

ویزای کانادا

بسته به کشور محل اقامت شما ، اگر می خواهید به کانادا مراجعه کنید ، ممکن است نیاز به درخواست ویزای کانادا داشته باشید. در اینجا کشورهایی که برای س[...]


Humber College

دانشگاه هامبر با عنوان کالج هامبر، موسسه فناوری و یادگیری پیشرفته هامبر، در سال 1967 تأسیس شد. این دانشگاه به عنوان یک کالج عمومی با بودجه عمومی در آنتاریو در کشور کانادا فعالیت می کند. د[...]

مقاله علمی پژوهشی – چاپ مقاله علمی

چاپ مقاله در نشریات علمی یک پدیده زمان بر است که بستگی به نوع نشریه و مدت زمان داوری در آن دارد. در این بخش مدت زمان پذیرش مقاله علمی پژوهشی را با یکدیگر بررسی خواهیم کرد.

[...]

مقاله علمی پژوهشی – چاپ مقاله

هنگامی که شما مقاله خود را برای یک نشریه علمی پژوهشی ارسال می کنید، مقاله شما پس از عبور از فرآیند داوری و در صورت اکسپت، گواهی پذیرش مقاله علمی پژوهشی را دریافت خواهد کرد.در این بخش نحوه[...]


چاپ مقاله علمی – چاپ تضمینی مقاله علمی پژوهشی

نشریات علمی پژوهشی داخلی اعتبار علمی بسیار بالایی دارند و چاپ مقاله در آن ها یک مزیت برای اساتید، دانشجویان و محققان به حساب می آید. در این بخش به نحوه چاپ مقاله علمی پژوهشی داخلی به صورت[...]

چگونه متوجه مرتبط بودن حیطه مقاله خود با حیطه نشریه شویم؟

اسکوپ نشریه بیان کننده اهداف و حیطه موضوعی آن نشریه است. چیزی که نشریه می خواهد به آن دست پیدا کرده و آن را به خوانندگان خود برساند.

[...]

یک ناشر چه مواردی را باید رعایت کند؟

ناشران نیز در کنار نویسندگان و سایر افراد که در تولید و چاپ یک کتاب یا مقاله مشارکت دارند، باید یک سری اصول اخلاقی مربوط به نشر را رعایت کنند تا مشکلی در کار به وجود نیاید.

[...]

دست نوشته خود را برای وایلی ارسال کرده اید، قدم بعدی چیست؟

این متن شما را با مراحل تبدیل دست نوشته به کتاب آشنا می کند. اگر از ترتیب مراحل مطمئن نیستید یا سوال خاصی دارید، با مسئول پروژه خود تماس بگیرید و از او راهنمایی بخواهید.

[...]

نحوه نگارش پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

نگارش پایان نامه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای هر دانشجو امری ضروری می باشد. اما بسیاری از دانشجویان به دلیل عدم آشنایی با روند پایان نامه نویسی از انجام آن هراس دارند. در این بخش ن[...]


هزینه و مزایای چاپ مقاله در نشریات علمی پژوهشی

نشریات علمی پژوهشی معتبرترین نشریات داخلی هستند که مقالات بسیار با کیفیت را به چاپ می رسانند. در این بخش به هزینه چاپ مقاله علمی پژوهشی و کیفیت مقالات چاپ شده در این نشریات خواهیم پرداخت.[...]


انجام پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد را می توان مهم ترین قسمت از تحصیلات در این مقطع به شمار آورد. در این بخش شما را با نحوه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد آشنا خواهیم کرد تا بتوانید یک[...]

مرکز استنادی علوم جهان اسلام

مرکز استنادی علوم جهان اسلام با نام اختصاری ISC، سومین پایگاه استنادی معتبر برای چاپ مقالات به شمار می رود. چاپ مقاله ISC امتیازات زیادی برای محقق در بر دارد.

[...]

چه ژورنالی برای چاپ مقاله شما مناسب است؟

در سال های اخیر، چاپ مقاله در ژورنال های داخلی و خارجی طرفداران زیادی پیدا کرده است و دانشجویان و محققان در این عرصه به رقابت پرداخته اند. در این مقاله با ژورنال های معتبر برای چاپ مقاله [...]


چگونه مقالات علمی را رایگان دانلود کنیم؟

یکی از مشکلاتی که دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری با آن مواجه هستند، عدم دسترسی به مقالات و پایان نامه های انگلیسی به روز است. تعدادی سایت داخلی و خارجی وجود دارند که با دریافت مبلغ اندکی به[...]