گروه پژوهشی اندیشمند یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸ ۲۲:۵۳
تلفن : 66492504,88927214
سفارش سریع
نگارش به سبک علمی ۱۳۹۸-۱۱-۲۴
آموزش مقاله نویسی

آموزش مقاله نویسی

در این بخش جهت آموزش مقاله نویسی به توضیح در ارتباط با نگارش مقاله به سبک علمی می پردازیم. هدف اصلی مقاله علمی ارائه نتایج جدید، تبیین معنی داری آن و استقرار آن در پیکره دانش موجود است. سبک علمی که بر اساس موضع خود نسبت به حقیقت، ارائه، صحنه، مخاطب و زبان و اندیشه تعریف می شود روشی منحصر به فرد برای نگارش ایجاد می کند که معمولا برای افراد غیرعلمی چندان آشنا نیست.

اغلب قوانین کلی نگارش خوب (که از افعال مجهول استفاده نمی کنند، از جملات اسمی پیچیده پرهیز می کنند و فعالیت آنها شامل عموم مردم است) معمولا در مورد سبک علمی صدق نمی کند.
به عنوان مثال، موضع علمی نسبت به حقیقت، باعث می شود محقق فردی قابل احترام باشد؛ هر کسی می تواند همان آزمایش ها/استنباط ها/شبیه سازی ها را انجام دهد. محققین برای تاکید بر این فلسفه مهم، سعی دارند خود را از بحث ها دور کنند. به جای آنکه بگویند "ما یک آزمایش انجام دادیم" و طی آن نویسنده در مرکز و صف مقدم قرار می گیرد، ما از افعال مجهول استفاده می کنیم: "یک آزمایش انجام شد". معلم انگلیسی سابق من اگر چنین جمله ای را می دید از عصبانیت فریاد می زد، البته تنها به این دلیل که وی متوجه ارزش واهمیت سبک علمی نشده بود.
البته این بدین معنی نیست که سبک اول شخص ممنوع است. اگرچه هر فردی قادر به انجام آزمایش است، این پژوهشگران و نویسندگان هستند که رویکرد جدیدی را پیشنهاد می نمایند، مسیر جدیدی را معرفی می کنند و یا طرح جدیدی را مطرح می کنند. در چنین مواردی، نویسندگان افرادی بی بدیل و جایگزین ناپذیر هستند که می توانند دیدگاه خود را به همه اعلام کنند. استفاده از "من" یا ما" در بخش مقدمه و نتیجه گیری رایج است، اما نه در بخش آزمایش یا نتایج.
سبک علمی هر چیز پیچیده ای را به اسم ها (و جملات اسمی) تجزیه می کند و نه به ساختار جمله، به جمله زیر با استفاده از چند کلمه ساده توجه کنید:
"جین با تلسکوپ باب را بر روی تپه دید". 
جملات سربسته باعث ایجاد ابهام می شوند و این ابهام است و نه پیچیدگی که سبک علمی از آن بیزار است. نگارش علمی به کرات از جملات اسمی پیچیده در جملاتی با ساختار ساده استفاده می کند: 
"قابلیت حسگری در دیواره جانبی CD-AFM شامل لرزش مستمر کناری نوک است".
اما نشانه یک نویسنده خوب این است که ساختارهای پیچیده تر بدون خدشه دار شدن صراحت و وضوح ساختار می یابند.
متاسفانه برخی از نویسندگان برای آنکه ظاهری حرفه ای تر و عمیق تر داشته باشند زبان نوشتاری خود را ثقیل تر می سازند. به نظر شما کدام یک از این دو جمله واضح تر است؟
در شکل 2، محورهای x و y به ترتیب نشان دهنده قطر سوراخ و نسبت پر کردن هستند. 
در شکل 2 نسبت پرکردن به صورت تابعی از قطر سوراخ ترسیم شده است.
نویسنده باید چیزی را به خوانندگان آموزش دهد، نه آنکه آنها را تحت تاثیر قرار دهد. ساده ترین راه برای این کار، تنظیم اولیه متن با استفاده از کلماتی است که به صورت طبیعی به ذهن خطور می کنند، سپس نوبت به بازبینی، بازنویسی و بازبینی با صراحت، دقت و وضوح بیشتر می رسد. بر روی آن تمرکز کنید، اجاز دهید شخص دیگری آن را مطالعه کند و مجددا آن را بازبینی کنید. نگارش بیشتر شامل بازنویسی است و این اصل کار است.

سرنام ها

اصطلاح سرنام برای اشاره به کلمه ای به کار می‌رود که از حروف اول هر کلمه در یک مجموعه حروف تشکیل شده است. برخی پژوهشگران بین سرنام (مانند NATO) که به صورت یک کلمه تلفظ می‌شود و حروف آغازین (مانند FBI) که هر یک از حروف به صورت مجزا تلفظ می‌شوند، تمایز ایجاد کردند. با این حال اغلب افراد این تمایز را نادیده می‌گیرند. اصطلاح کلی‌تر مخفف شامل سرنام ها می باشد (مانند nm برای نانومتر و یا Mr برای آقا). 
در اینجا کلمه سرنام در معنای غیردقیق خود برای فشار به هر نوع اختصار به کار رفته است. 
سرنام ها در نگارش علمی هدف بسیار مهمی را دنبال می‌کنند: برای سرعت بخشیدن به مطالعه و سهولت درک محتوای مقاله. بنابراین استفاده از سرنام نیازمند آن است که حروف اختصاری ماهیت آشنا داشته باشند و به میزان چشمگیری منجر به صرفه‌جویی در فضا و یا جلوگیری از تکرارهای آزاردهنده شوند. صرفاً زمانی می‌توان از سرنام استفاده کرد که در طول متن بارها به آن اشاره شده (یعنی پنج بار یا بیشتر) و یا زمانی که بسیار مصطلح و رایج هستند. نویسندگان موظف به استفاده از سرنام ها نیستند- زمان استفاده از آنها و یا استفاده یا عدم استفاده از آنها بر عهده خود نویسندگان است. افزون بر این، پژوهشگران باید از حروف اختصاری غیر رایج اجتناب نمایند (اگر خواننده با حروف اختصاری آشنا نیست، استفاده از آنها به جای کمک کردن منجر به اختلال در خوانش مقاله می‌شود). 
در اغلب مقالات علمی در استفاده از حروف اختصاری افراط می‌شود. به نظر می‌رسد که نویسندگان علاقه زیادی به استفاده از حروف اختصاری دارند، مخصوصاً اگر شخصا سرنام یا حروف اختصاری را اختراع کنند. راهنمای سبک شیکاگو (که حدود 35 صفحه از فصل خود را به موضوع حروف اختصاری اختصاص داده است) چنین توصیه می‌نماید که خوانندگان که مجبورند تعداد زیادی از حروف اختصاری را دنبال کنند - مخصوصاً موارد ناآشنا- از مسیر اصلی منحرف می‌شوند. احتمال این اتفاق برای خوانندگان بیشتر از نویسندگان است (افرادی که با حروف اختصاری خود آشنایی بیشتری دارند).
برای کمک به نویسندگان جهت استفاده از سرنام ها، در ادامه به چند قانون کلی در مورد زمان و چگونگی استفاده از حروف اختصاری در مقالات علمی اشاره شده است:
1- از حروف اختصاری در عنوان استفاده نکنید، مگر آنکه (الف) این موضوع منحصراً توسط حروف اختصاری خود شناخته شده و یا در کل موضوع شناخته شده و کار پرکاربرد است؛ (ب) حروف اختصاری دارای بیش از یک معنی نیست. به عنوان مثال حرف اختصاری CD به طور گسترده در صنعت نیمه رسانه‌ها برای بعد انتقادی، در حوزه موسیقی و ذخیره‌سازی داده برای لوح فشرده و در برخی از حوزه‌های اپتیک برای قطبش دورانی، در اقتصاد برای سند سپرده و در سایر حوزه ها در معانی دیگر به کار می‌رود. حروف اختصاری نباید در عنوان هجی شوند- اگر قرار است کلمه کامل را بنویسید، پس از حروف اختصاری استفاده نکنید.
2- کلمات اختصاری استاندارد برای واحدهای اندازه‌گیری و عناوین شیمیایی که ماهیت شناخته شده و پرکاربرد دارند، در عنوان، چکیده، متن مقاله قابل کاربرد هستند و نیازی به درج کلمه کامل وجود ندارد.
3- حروف اختصاری وقتی برای اولین باردر متن مقاله به کار می‌روند باید به طور کامل نوشته شوند.
4- از  استفاده از حروف اختصاری در چکیده پرهیز کنید مگر آنکه حرف اختصاری رایج و قابل درک بوده و در متن چکیده چند بار مورد استفاده قرار گرفته باشد. اگر یک سرنام در چکیده استفاده شده است، باید در چکیده عنوان کامل آن درج شود و سپس وقتی برای اولین بار در متن مقاله به کار می‌رود باید مجدداً بیان شود. 
5- وقتی حرف اختصاری یک بار در متن مقاله تعریف شد، مجدداً آن را تعریف نکنید. استثنا: اگر حرف اختصاری درتوضیح زیر یک شکل استفاده شده و در همانجا به طور کامل بیان شده است، وقتی برای اولین بار در متن اصلی به کار می‌رود باید مجدداً بیان شود. بیان شکل کامل حروف اختصاری در زیر یک شکل برای آن دسته خوانندگانی که قبل از تصمیم گیری به مطالعه اقدام به وارسی اشکال و تصاویر می نمایند، بسیار کمک‌کننده است. به طور کلی بهتر است تصاویر و توضیحات زیر آنها بدون حروف اختصاری باشند مگر آن که این حروف اختصاری بسیار رایج و پرکاربرد باشند. 
6- ممکن است حروف اختصاری چند لایه باشند، اما شرط آشنایی عمومی با آنها بسیار حائز اهمیت است. به عنوان مثال، VHDL=VHSIC زبان توصیف سخت افزاری است، که در آن VHSIC سرنام مدار یکپارچه بسیار پرسرعت است. 
7- برخی از سرنام ها به قدری پرکاربرد هستند که به مرور به یک کلمه تبدیل می شوند (مانند لیزر یا سونار) و به جای فهرست حروف اختصاری در لغت نامه های معمول درج می شوند. نیازی به نوشتن کامل این کلمات وجود ندارد.

اگر این اصول و قوانین رعایت شوند، استفاده از حروف اختصاری به جای آنکه مشکل آفرین باشند به درک خواننده نیز کمک بسزایی می نماید. این همیشه باید به عنوان هدف مد نظر قرار بگیرد. در شرایطی که مردد هستید، از تعداد کمتری از حروف اختصاری استفاده کنید.

جهت شرکت در کلاس مقاله نویسی با ما در ارتباط باشید. همچنین جهت مشاهد سایر مطالب مربوط به آموزش مقاله نویسی به بخش مقالات مراجعه نمایید.
 

نام نویسنده: سینا لطفی


   رای :
:این مطالب را با دیگران اشتراک بگذارید

آخرین مقالات

شما به عنوان یک دانشجو یا محقق باید پیش از انجام پایان نامه یا پروژه پژوهشی خود به تمام قواعد و دستورات ثبت شده و انتظارات ثبت نشده توجه کرده و آن ها را در انجام پروژه ... [لینک]

دانشجویان هنگام نگارش پایان نامه خود ممکن است با مشکلات زیادی مواجه شوند. ممکن است کارها طبق برنامه ریزی آن ها پیش نرود و در برنامه آن ها اختلال ایجاد شود. اما در این ... [لینک]

در ادامه آموزش نوشتن مقاله به آموزش نگارش چکیده می پردازیم. رایج ترین اشتباه در نگارش چکیده عدم توجه کافی به آن است. پژوهشگران گاهی بعد ... [لینک]


.
مقالات مرتبط
نوشتن مقاله - چکیده در مقاله نویسی
در ادامه آموزش نوشتن مقاله به آموزش نگارش چکیده می پردازیم. رایج ترین اشتباه در ن...
۱۳۹۸-۱۲-۰۳
نقل قول در مقاله نویسی (بخش اول)
چگونه مقاله بنویسیم؟ نحوه نگارش مقاله چگونه است؟ مقاله isi چیست؟ اینها معدود سوالاتی هستند که بسیاری از جویندگان...
۱۳۹۸-۱۱-۲۹
اموزش مقاله - تصاویر و عکس ها در مقاله نویسی
در ادامه آموزش رایگان مقاله نویسی در این بخش به توضیح اشکال و تصاویر در مقاله می پردازیم. دانشجویان و محققی...
۱۳۹۸-۱۱-۲۶
نگارش به سبک علمی
در این بخش جهت آموزش مقاله نویسی به توضیح در ارتباط با نگارش مقاله به سبک علمی می پردازیم. هدف اصلی مقاله ع...
۱۳۹۸-۱۱-۲۴
صفر تا صد آموزش مقاله نویسی
به منظور آموزش مقاله موسسه اندیشمند اقدامه ارائه مطالبی در راستای صفر تا صد آموزش مقاله نویسی می نماید. در ...
۱۳۹۸-۱۱-۲۳
آموزش گام به گام مقاله نویسی
در این بخش می خواهیم به شما کمک کنیم تا از مرحله تصمیم به انجام یک پژوهش به سمت مرحله ایده پردازی در مورد انجام ...
۱۳۹۸-۱۱-۰۱
مدت زمان لازم برای اکسپت و چاپ مقاله در مجلات مختلف
اکسپت و چاپ مقاله مانند هر فرآیند علمی دیگر نیاز به زمان دارد. یک مقاله پس از ارسال برای نشریه باید مراحل زیادی ...
۱۳۹۸-۱۰-۰۳
مراحل اکسپت مقاله در نشریات علمی مختلف
اکسپت مقاله به منظور پذیرش مقاله از سوی نشریه ای است که محقق مقاله خود را برای آن ارسال کرده است. در اینجا بررسی...
۱۳۹۸-۱۰-۰۲
نحوه انجام مقاله دانشجویی و اهمیت انجام آن
انجام مقاله دانشجویی در تقویت رزومه تحصیلی و شغلی یک دانشجو اهمیت زیادی دارد. دانشجویان می توانند با نوشتن مقاله...
۱۳۹۸-۰۹-۲۵
معیار داوران برای پذیرش یا رد مقاله
فرآیند داوری مقالات، فرآیندی است که به منظور کنترل کیفیت مقالات ارسال شده و تصمیم برای پذیرش یا رد آن ها در نشری...
۱۳۹۸-۰۹-۱۰
موسسه اندیشمند پیشرو در اریه خدمات پژوهشی
انجام مقاله

انجام مقاله یک امر مهم جهت نشر نتایج حاصله از یک پژوهش موفق می باشد. مقاله نویسی و اکسپت مقاله گام های بسیار زیاد و پیچیده ای را نیازمندند و تیم تخصصی اندیشمند جهت تسهیل درسیر این روند به یاری محقق [...]

۱۳۹۷-۰۵-۱۷

محبوب ترین مقالات
نقد و نگارش کتاب

نقد کتاب ارزیابی انتقادی و توصیفی از محتوای کتاب است. این نقد نوعی مقاله است. از آن جایی که نقد کتاب لزوما نظرات شخصی است که نقطه دید داوران را بازتاب می دهد، راه غلط یا درستی برای نوشتن آن وجود ند ... [لینک]

محبوب ترین مقالات
تکمیل پایان نامه – آموزش پایان نامه نویسی

بخش نهایی در آموزش پایان نامه نویسی، نحوه تکمیل پایان نامه و به پایان رساندن آن است. در این قسمت نکاتی برای به اتمام رساندن پایان نامه به شما ارائه خواهیم داد. ... [لینک]

محبوب ترین مقالات
عنوان پایان نامه – آموزش پایان نامه نویسی

عنوان پایان نامه بخش ابتدایی و بسیار مهم در انجام پایان نامه است، که انتخاب آن برای بسیاری از دانشجویان دشوار است. در این بخش از آموزش پایان نامه نویسی به شما کمک خواهیم کرد تا عنوان خود را راحت تر ... [لینک]

آخرین فهرست مقالات
اپلای و بورسیه تحصیلی

در سال 2010 در حدود 34 میلیون نفر در کانادا زندگی می کردند. کانادا به عنوان یک کشور دارای سه قشر بنیانگذار است: بومی، فرانسوی و انگلیسی. با این حال در طول تاریخ کشور مهاجرت همچنین نقش مهمی در ایجاد ... [لینک]

موسسه اندیشمند

با توجه به این منظور که راهنمایی و آموزش از ارکان اصلی رشد و ارتقای هر جامعه می باشد. از این رو موسسه پژوهشی اندیشمند با سالها تجربه در زمینه آموزش، پژوهشی و انتشارات در راستای نیل به این اهداف گام برداشته است. پایه های عمارت دانش اندیشمند بر اساتید و محققین توانمند این شرکت استوار است و کلیه آموزشات در قالب مقاله نویسی، چاپ مقاله، انجام پایان نامه، انجام طرح های پژوهشی، چاپ کتاب و ... به متقاضیان محترم ارائه می گردد. بدیهیست اساتید و محققین محترم از ابتدا تا انتهای پروژه در کنار شما بوده و گام به گام شما را در رسیدن به مقصود خود همراهی می نمایند. همچنین تیم اندیشمند جهت دسترسی پژوهشگران ارجمند به مقالات و مراجع روز دنیا کلیه این منابع را به صورت رایگان در بخش دانلود ها در اختیار نویسندگان و پژوهشگران قرار داده  و اخبار روز آکادمیک نیز هر روز بیشتر...

لیست اخبار

تعطیلی دانشگاه ها و تردد محدود دانشجویان پزشکی
رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت اعلام کرد: برخی دانشگاه ها به منظور مقابله با ویروس کرونا تا آخر هفته تعطیل خواهند بود. [...]
دستور العمل های بهداشتی در کنکور دکتری 99
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور عنوان کرد: به منظور مقابله با ویروس کرونا، دستور العمل های بهداشتی را تهیه کرده و به تمام حوزه های برگزاری کنکور دکتری 99 ابلاغ خواهیم کرد. [...]
بانوان، 60 درصد از مخاطبان دانشگاه آزاد را تشکیل می دهند
رئیس مرکز حوزه دانشگاه آزاد اسلامی گفت: بیش از 60 درصد از مخاطبان دانشگاه آزاد بانوان هستند و این موضوع نشان دهنده نقش مهم بانوان به عنوان نمایندگان زنان و خانواده در این عرصه ا [...]

در باره ما

هدف موسسه اندیشمند افزایش اطلاعات و سطح توانمندی پژوهشگران در عرصه نگارش و چاپ متون علمی خود می باشد. موسسه اندیشمند خدمات بررسی، مشاوره، آموزش، ویرایش و ... متون علمی (مقاله ، کتاب ، طرح پژوهشی و .. ) را به اساتید و پژوشگران ارجمند ارائه می نماید .تیم تخصصی اندیشمند به نویسندگان کمک میکند تا بتوانند در هر زمینه و هر رشته و به هر زبان زنده دنیا حاصل پژوهش خود را در قالب مقاله و کتاب به چاپ برسانند. خانواده تخصصی اندیشمند متشکل از 100 پژوهشگر شاخص در هر رشته تخصصی می باشد که به صورت حضوری و غیر حضوری با این شرکت در حال همکاری هستند . این شرکت از سال 1393 آغاز به کار نموده و تاکنون بیش از 4000 پروژه تحقیقاتی را مدیریت نموده و به سر انجام رسانده است . خدمات ما صرفا مشمول پژوهشگران نبوده و خدمات پژوهش جهت انجام طرح های پژوهشی به شرکت ها و سازمان ها ارائه میگردد، ا بیشتر

مهاجرت به کانادا از طریق اکسپرس انتری (Express Entry) یا ورود سریع

مهاجرت به کانادا برای افرادی که به دنبال کیفیت بهتر زندگی هستند، یکی از بهترین گزینه ها در جهان است. این امر فرصت های بسیاری برای پیشرفت شغلی و همچنین تقویت شخصی ایجاد می کند. در این بخش [...]


الزامات ویزای کانادا + عکس ویزای کانادا

ویزای کانادا

بسته به کشور محل اقامت شما ، اگر می خواهید به کانادا مراجعه کنید ، ممکن است نیاز به درخواست ویزای کانادا داشته باشید. در اینجا کشورهایی که برای س[...]


Humber College

دانشگاه هامبر با عنوان کالج هامبر، موسسه فناوری و یادگیری پیشرفته هامبر، در سال 1967 تأسیس شد. این دانشگاه به عنوان یک کالج عمومی با بودجه عمومی در آنتاریو در کشور کانادا فعالیت می کند. د[...]

نحوه سابمیت مقاله در نشریات معتبر

پس از اینکه نشریه مورد نظر خود را انتخاب کردید، باید مقاله را با استانداردهای آن تنظیم کنید تا بتوانید مقاله را در آن نشریه سابمیت کرده، اکسپت گرفته و به چاپ برسانید.

[...]

انتخاب موضوع مناسب برای مقالات ISI

برای نگارش یک مقاله در ابتدا باید موضوع مقاله را انتخاب کنید. انتخاب موضوع قدم بسیار مهمی در نگارش یک مقاله است. در اینجا چگونگی انتخاب موضوع مناسب را برای شما شرح خواهیم داد.

[...]

انتخاب نشریه مناسب با استفاده از ژورنال فایندر

از سوالات مهمی که برای اغلب محققان به وجود می آید این است که مدت زمان لازم برای داوری و اکسپت مقاله آن ها در نشریه مورد نظر چقدر طول می کشد.

[...]

یک ناشر چه مواردی را باید رعایت کند؟

ناشران نیز در کنار نویسندگان و سایر افراد که در تولید و چاپ یک کتاب یا مقاله مشارکت دارند، باید یک سری اصول اخلاقی مربوط به نشر را رعایت کنند تا مشکلی در کار به وجود نیاید.

[...]

دست نوشته خود را برای وایلی ارسال کرده اید، قدم بعدی چیست؟

این متن شما را با مراحل تبدیل دست نوشته به کتاب آشنا می کند. اگر از ترتیب مراحل مطمئن نیستید یا سوال خاصی دارید، با مسئول پروژه خود تماس بگیرید و از او راهنمایی بخواهید.

[...]

چگونه به یک داور متخصص تبدیل شویم؟

برای رسیدن به موفقیت در دنیای علم، محققان تازه کار همیشه به دنبال فرصتی برای نمایش دانش، مهارت ها و جسارت خود هستند. یکی از گام های کلیدی برای فتح قله موفقیت در این زمینه، داوری تخصصی است[...]

رعایت قواعد در نگارش پایان نامه

شما به عنوان یک دانشجو یا محقق باید پیش از انجام پایان نامه یا پروژه پژوهشی خود به تمام قواعد و دستورات ثبت شده و انتظارات ثبت نشده توجه کرده و آن ها را در انجام پروژه خود در نظر بگیرید. [...]


روش های مقابله با موانع موجود بر سر راه انجام پایان نامه

دانشجویان هنگام نگارش پایان نامه خود ممکن است با مشکلات زیادی مواجه شوند. ممکن است کارها طبق برنامه ریزی آن ها پیش نرود و در برنامه آن ها اختلال ایجاد شود. اما در این مواقع نباید تمرکز خو[...]


استفاده از جدول، دیاگرام و سایر تصاویر در متون علمی

ایده خوبی است که هنگام نگارش پایان نامه یا سایر پژوهش های علمی خود از جدول، دیاگرام و سایر اشکال استفاده کنید. این تصاویر می توانند توضیح بیشتری در مورد نوشته شما ارائه دهند و آن را با وض[...]

چگونه مقالات علمی را رایگان دانلود کنیم؟

یکی از مشکلاتی که دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری با آن مواجه هستند، عدم دسترسی به مقالات و پایان نامه های انگلیسی به روز است. تعدادی سایت داخلی و خارجی وجود دارند که با دریافت مبلغ اندکی به[...]


چگونگی رفع تشابه با استفاده از سامانه های مشابهت یاب

پدیده سرقت علمی مساله ای بسیار ناخوشایند است. به این معنی که شخصی از ایده و نوشته های شما بدون اجازه استفاده کرده و آن را به نام خود ثبت کند. این موضوع تا قبل از به وجود آمدن سیستم های مش[...]


شش راه برای پیدا کردن مقالات دسترسی آزاد در نشریات الزویر

ما در الزویر در حال افزایش تعداد نشریات دسترسی آزاد خود بوده ایم و در حال حاضر 56 نشریه دسترسی آزاد منتشر می کنیم. همچنین به نیابت از جامعه و همکاران ناشر خود میزبان 91 نشریه است. ممکن اس[...]