گروه پژوهشی اندیشمند شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ ۰۶:۰۴
تلفن : 66492504,66176087
سفارش سریع
Hindex و نحوه افزایش آن ۱۳۹۷-۱۲-۲۰
افزایش و ارتقا اچ ایندکس

افزایش و ارتقا اچ ایندکس

شاخص اچ شاخصی است که می کوشد بهره وری و تاثیر استنادات کارهای منتشر شده از یک دانشمند یا محقق را اندازه گیری کند. این شاخص بر اساس مقالات بیشتر استناد شده دانشمندان و تعداد استنادهایی که از سایر انتشارات دریافت کرده اند و پراکندگی استناداتی که از طرف محققان دریافت کرده اند است. شاخص اچ همان اندازه که برای موسسات تحقیقات علمی، دانشگاه ها و سردبیران اصلی نشریات مهم است برای کاربران نیز اهمیت دارد. روش های زیادی برای بهبود امتیاز این شاخص وجود دارد. باید تلاش زیادی کرد و مقالات و نشریات را ارتقاء داد. اما به عنوان یک محقق، کار کردن با جامعه خود و ارتقاء روش های ارتباط، بخشی از پیشرفت کردن است.

شاخص اچ (H- index) و راه های بهبود آن

مقدمه

ارزیابی کیفیت و مرتبط بودن مقالات، بعد از قبول و انتشار آن ها به عنوان مقالات علمی که باید نتیجه یک کار پژوهشی جدی باشند، کاملا به اعضای انجمن دانشگاهی که حرفه مشابهی دارند بستگی دارد. به عنوان عضوی از انجمن دانشگاهی، ما اغلب با لغاتی همچون نمایش دادن و استنادات مواجه می شویم. طبق گفته تیبور توث، شخصی که در مقاله ای که در وبسایت فرهنگ لغت اطلاعات منتشر کرده بود، گفته بود: "نمایش دادن لغتی است که از شاخص انتشارات سرچشمه می گیرد، مانند شاخص مدیکاس، شاخص استناد علمی و مولفه های فعلی".

ارزیابی موفقیت هر دانشمند، و به این صورت تصمیم غیر مستقیم برای اعتبار او در جامعه علمی، به خصوص نشریات علمی، با توجه به شاخص تاثیر گرفته می شود. شاخص تاثیر تعداد دفعاتی که یک مقاله علمی در یک نشریه مشخص ذکر شده است را نمایش می دهد (نمودارهای یک و دو). ایده شاخص تاثیر اولین بار توسط یوگن گارفیلد، محقق آمریکایی، در یک مقاله منتشر شده در نشریه "علم" در سال 1955 ذکر شد، که اساس شاخص استناد نشریه علم در سال 1961 بود. امروزه، شاخص تاثیر این نشریه تحت عنوان گزارشات استناد نشریه استخراج شده است، که توسط ناشران تامسون روترز تهیه شده است. بهترین مقیاس اندازه گیری اهمیت این نشریه شاخص اکوی آن است که نشان می دهد به چه تعداد از مقالاتی که در این نشریه منتشر شده اند استناد شده است. برای مثال، اگر شاخص تاثیر نشریه در بازه زمانی مشخص بین 0.10 تا 0.30 باشد، به این معنی است که به طور میانگین به ده مقاله از بین سی مقاله منتشر شده در نشریه یکبار استناد شده است. به معنی دیگر، شاخص تاثیر میزان استفاده از نشریه یا میزان اهمیت آن برای دانشمندان را به ما می گوید.

ارزیابی بهره وری علمی و مقالات منتشر شده از محققان و دانشمندان می تواند در شاخص اچ به دست آید. این شاخص بر اساس لیست امتیاز نشریات طبق زمانی که ذکر شده اند محاسبه می شود. ارزش این شاخص در لیست هایی که میزان ارجاع به آن ها به تعداد مستندات یا بیشتر از آن ها است برابر با تعداد مستندات است.

کیفیت نتایج منتشر شده از یک کار علمی به میزان زیادی به منبع اطلاعاتی که برای تهیه آن استفاده شده است بستگی دارد، یعنی این کار علمی باید در خدمت هدف باشد و به اطلاعاتی که برای رسیدن به آن  استفاده شده است کاملا مرتبط باشد. ارتباط داده ها در تحقیق تعریف شده و در جستجو برای منابع شرکت داشته باشد.

در رتبه بندی نشریه با توجه به کیفیت مشارکت آن ها در تحقیق علمی، رتبه نشریه  SCI و رتبه کشوری را به دنبال دارد. مانند پورتال های اینترنتی که راهنماهای نشریات سراسر دنیا را چاپ می کنند. این وسیله برای اندازه گیری مسابقات علمی در مقیاس جهانی بر اساس منبع اطلاعات موجود در پایگاه داده اسکوپوس تهیه شده است.

شاخص hindex

شاخص اچ شاخصی است که می کوشد بهره وری و تاثیر استنادات کارهای منتشر شده از یک دانشمند یا محقق را اندازه گیری کند. این شاخص بر اساس مقالات بیشتر استناد شده دانشمندان و تعداد استنادهایی که از سایر انتشارات دریافت کرده اند و پراکندگی استناداتی که از طرف نشریات محققان دریافت کرده اند است. این شاخص همچنین در بهره وری و تاثیر در یک گروه از دانشمندان مانند یک دپارتمان، دانشگاه یا کشور کاربرد داشته باشد. شاخص اچ همان اندازه که برای موسسات تحقیقات علمی، دانشگاه ها و سردبیران اصلی نشریات مهم است برای کاربران نیز اهمیت دارد.

نمودار 1: رتبه بندی شاخص تاثیر نشریه

نمودار 2: شاخص اچ چهار مجله که بیشترین استناد را داشته اند

شاخص اچ به عنوان ابزاری برای تصمیم گیری در مورد کیفیت مرتبط تئوری های فیزیکدانان توسط جورج هیرچ در سال 2005 پیشنهاد شد. این شاخص را شاخص هیرچ یا عدد هیرچ نیز می نامند.

اساس این شاخص پراکندگی استناداتی است که توسط محققان نشریات دریافت شده است. هیرچ نوشت: یک دانشمند شاخصی از اچ دارد، اگر به تعداد h مقاله از مقاله های او هرکدام حداقل دارای h استناد باشند و سایر مقالات بیشتر از h استناد نداشته باشند.

به زبانی دیگر، یک محقق با یک شاخص اچ، تعداد اچ مقاله منتشر کرده است که هر کدام حداقل h دفعه در مقاله دیگر ذکر شده باشد. بنابراین، شاخص اچ بر تعداد نشریه ها و تعداد استناد هر نشریه تاثیر می گذارد. این شاخص برای ارتقاء اندازه گیری های ساده تر مانند تعداد کلی استنادها یا نشریات طراحی شده است. شاخص اچ فقط برای مقایسه کارهای دانشمندان در حوزه مشابه کاربرد دارد. استناد تفاوت وسیع بین رشته های مختلف را معرفی می کند.

همانطور که مشاهده کردیم، راهی برای محاسبه شاخص اچ برای هر نویسنده، هر مقاله، موسسه، انتشارات یا مجله وجود دارد. هر کدام از این کاربران تلاش می کنند که ارزش شاخص خود را افزایش دهند زیرا این شاخص یک ارزیابی مستقیم از کیفیت کار آن ها ارائه می دهد.

شاخص اچ تلاشی برای اندازه گیری بهره وری و تاثیر کارهای علمی منتشر شده از یک دانشمند یا دانشجو است. همانطور که این شاخص برای گروهی از دانشمندان، یک کشور یا یک موسسه علمی قابل اطلاق است. وقتی که این شاخص را برای یک نویسنده یا یک نشریه علمی محاسبه کنیم، بر تعداد کارهای منتشر شده و تعداد نقل قول های گرفته شده از هر نشریه تاثیر می گذارد.

با اینکه این شاخص نسبتا جدید است، به یک معیار اندازه گیری مهم برای توسعه این حرفه تبدیل شده است (تصاویر 1 و 2).

نقاط ضعف شاخص اچ

از منظر کارشناسان علم اندازه گیری، این شاخص به روش های زیر محدود است:

  • مقالاتی که دفعات زیادی به آنها استناد شده است را شمارش می کند اما دلیل ارجاع به آن ها را در نظر می گیرد. برای مثال، ممکن است به دلایل منفی به یک مقاله ارجاع شود.
  • تغییرات در میانگین نشریات و استنادات حوزه های مختلف را حساب نمی کند (برخی کمتر از سایرین منتشر و ذکر می شوند).
  • شماره و جایگاه نویسندگان در مقاله را نادیده می گیرد.
  • نویسندگان را توسط مجموع تعداد نشر محدود می کند، بنابراین حرفه های کوچکتر ضرر می کنند.
  • اخیرا دقت پایینی دارد، از وقتی که افزایش شاخص اچ بسیار سخت شده است بسیاری از دانشمندان در یک محدوده دسته بندی می شوند (شاخص اچ 100 برابر با حداقل 10000 استناد است).

عکس شماره 1: شاخص اچ با توجه به نویسندگان تعدادی از کشورها

تصویر شماره 2

این شاخص، مانند تمام شاخص های اندازه گیری بر پایه داده های گذشته و پیش بینی های آینده هستند که ممکن است پیش بینی های آینده معتبر نباشند. اگرچه در یک نشریه دیگر، جورج هیرچ اثبات کرد که شاخص اچ بهتر از سایر راهنماها (مجموع مقالات، مجموع استنادها، استنادهای هر مقاله) در پیش بینی دستاورهای علمی آینده عمل می کند. به نظر برخی نویسندگان، شاخص اچ وابسته به زمان از شاخص اچ به تنهایی بهتر است، زیرا مهم است سیر تکاملی که در طول یک سال ثابت از یک کار علمی یا یک نشریه علمی انتظار می رود را شرح دهیم.

 

چگونه شاخص اچ (H- index) را محاسبه کنیم؟

گزارش نشریه از یک فرد و گزارش استنادات، داده هایی هستند که حاوی اطلاعات مفیدی می باشند. این اطلاعات شامل تعداد مقالات، تعداد استنادها، نشریه ای که مقاله در آن منتشر شده، شاخص تاثیر آن ها و غیره است که در طول سال های مشخص منتشر شده اند (تصاویر 3 و 4). این اطلاعات توسط معیارهای متفاوت و افراد متفاوتی ارزیابی خواهند شد.

استنادهای گوگل اسکالر (GS) راه آسانی را برای نویسندگان فراهم کرده است تا بتوانند توالی ارجاع به مقالات خود را حفظ کنند. شما می توانید بررسی کنید که چه کسانی به نشریات شما، نمودارها و محاسبات، رجوع کرده اند. می توانید شاخص اچ را توسط گوگل اسکالر محاسبه کنید.

در شاخص اچ در WOS فقط مقالات علمی نشریاتی که ISI آن ها را به رسمیت می شناسد قابل استناد هستند (نه مقالات موجود در سایر نشریات علمی، فصل های کتاب و غیره).

 شاخص اچ اسکوپوس تعداد بیشتری نشریه را در بر می گیرد، اگرچه در استنادات گوگل و در سایت "چاپ کن یا از بین برو"، شاخص اچ بالاتر است زیرا تعداد مقالات بیشتر، فصل های کتاب ها و گزارشات را قابل استناد می داند.

چگونه شاخص اچ را ارتقاء دهیم

محیط دانشگاه ها بسیار رقابتی است. راهنماهای کمی مانند شاخص اچ در این رقابت روز به روز مهم تر می شوند. با اینکه شاخص اچ تقریبا جدید است، به شاخص اندازه گیری مهمی برای توسعه این حرفه تبدیل شده است. یک روش خوب برای افزایش استنادات، استناد به خود است. هرچه بیشتر به خود استناد کنید می توانید شاخص اچ را سریع تر بالا ببرید. یک مقاله پژوهشی تشخیص داد که تعداد بالای ارجاعات به خود می تواند باعث افزایش تعداد استنادات توسط سایرین شود. استناد باید مرتبط باشد اما استنادهای غیر مرتبط نیز شاخص اچ را افزایش می دهند. انتشار برخی مقالات برای یک کنفرانس و سپس انتشار مجدد آن ها با تغییر اسم مقاله نیز می توان شاخص استناد را افزایش داد. هر دو مقاله باید تعداد زیادی ارجاع به خود داشته باشند. سرقت ادبی یک راه غیر قانونی و غیر اخلاقی برای افزایش شاخص اچ است.

از دیگر راه های مهم مشارکت با همکاران است. اگر شما به همکار خود استناد کنید و او به شما استناد کند، تعداد استنادات هر دو به طرز چشمگیری افزایش خواهد یافت. این مشارکت می تواند در میان بخش بزرگتری از مردم گسترش پیدا کند، اجتماع های بزرگتری از دانشمندان را ایجاد کند و ارزش و تعداد استنادات را به طرز قابل توجهی افزایش دهد.

راه دیگر افزایش شاخص اچ استناد به خود در مقالاتی است که تعداد استناد کمتری از شاخص اچ حقیقی شما دارند. برای مثال، اگر مقاله ای با تعداد شش استناد دارید و عدد حقیقی استناد شما هفت است، این یک استناد امتیاز شاخص اچ شما را به هفت افزایش خواهد داد. این ب این علت است که مقاله مورد نظر در حال حاضر هفت استناد دارد. حتی استنادهای غیر مرتبط نیز می توانند امتیاز شاخص شما را افزایش دهند. از جهت دیگر، اگر مقاله ای که صد استناد دارد را ذکر کنید، شاخص اچ شما بالا نخواهد رفت. در نتیجه، بهتر است که تعداد بیشتری مقاله داشته باشید که در زمان های مشابه به آن ها استناد شده است، مثلا ده مقاله داشته باشید، تا اینکه  هرکس ده مرتبه به عنوان مرجع از آن استفاده کرده باشد. امتیاز شاخص شما را به ده می رساند.

انتخاب مداوم نشریاتی که کیفیت پایینی دارند (بهترین مقیاس برای اندازه گیری اهمیت نشریه شاخص اکوی آن است) و کنفرانس ها برای منتشر کردن مقالات وقتی که برخی ناشران از ارجاع به تعداد زیادی کارهای غیر مرتبط (همچنین کارهای خودشان) و از نوشتن مطالب بی معنی جلوگیری نمی کنند. همکاری با یک نویسنده مشهور می تواند میزان استناد بیشتری برای شما به دست آورد. هر وقت به این نویسنده استناد شود به شما نیز استناد می شود.

تصویر 4: سایتی که چگونگی محاسبه شاخص اچ را نشان می دهد

تصویر 5: شاخص اچ برای نشریات نمایش داد شده در بوسنی و هرزگوین در سال 2014

انتشار مقاله در نشریات شناخته شده دومین فاکتور مهم است. به مقالات این نوع نشریات پی در پی استناد می شود. کار کردن با افراد شناخته شده در بین جامعه علمی راه سریعی برای به رسمیت شناخته شدن در این جامعه است.

شرکت در کنفرانس ها و جلسات پژوهشی به شما کمک می کند که کار خود را ارتقاء دهید و به دنبال فرصت های جدید برای همکاری باشید. راه اندازی یک وبلاگ نیز می تواند راهی برای ارتقاء کار شما باشد.

یکی از فاکتورهای مهم دیگر، در دسترس بودن مقالات برای جستجو و دانلود آن ها است. مقاله باید قابلیت جستجو داشته باشد، یعنی ماشین های جستجوگر مانند گوگل اسکالر، پاپ مد، ریسرچ گیت و غیره بتوانند آن را پیدا کنند. مقالات خود را در سایت ها و مجلات دسترسی آزاد منتشر کنید. متاسفانه نویسندگان مقالات ذکر شده حتی تلاش نمی کنند تا متوجه شوند تاثیر دسترسی آزاد روی شاخص اچ چیست. آزاد بودن دسترسی به آن ها می تواند ارجاعات بیشتری را به دنبال داشته باشد. از دو نوع ابزار مربوط به فهرست کتاب برای دسترسی آنلاین به نشریات علمی استفاده می شوند. نوع اول نشریات را برای عموم در دسترس قرار می دهد. نوع دوم برای دسترسی به نشریات درخواست هزینه می کند.

تصویر6: نمودار دو سالانه ارجاعات در هر سند در مقابل شاخص اچ در زمینه پزشکی در بازه زمانی 2012 تا 2013 در بوسنی و هرزگوین

بسیاری از نشریات علمی فقط اجازه دسترسی به چکیده را می دهند و برای دسترسی به متن کامل درخواست پول یا ثبت نام می کنند. اگر شما کار خود را در یکی از این نشریات منتشر کنید، مهم است که کپی کار خود را در یکی از پایگاه داده های آنلاین مانند ResearchGate آپلود کنید. این پایگاه داده در سال 2008 توسط یک ویروس شناس و دانشمند کامپیوتر به نام اجاد مادیش  راه اندازی شد. ریسرچ گیت از یک جستجوگر برای پیدا کردن نسخه پی دی اف مقالات در صفحه اصلی نویسندگان و ناشران استفاده می کند. این مقالات سپس به گونه ای ارائه می شوند که انگار خود نویسنده آن ها را در وبسایت بارگزاری کرده است. برای دسترسی به ریسرچ گیت باید ثبت نام رایگان انجام دهید.

سیریل لابی (Cyril Labbe) مقالات در مورد پیدایش کامپیوتر که در بیشتر از سی کنفرانس منتشر شده در سال های 2008 و 2013 را فهرست کرده است. شونزده مورد توسط اسپیرینگر، که فرمانده هیدلبرگ آلمان است در نشریه ها نمایان شد، و بیشتر ناشران که توسط لابی مطلع شدند، اظهار کردند که مقالات را حذف می کنند.

مقالاتی که در بالا ذکر شدند توسط SCIgen تولید شده اند. این یک برنامه است که مقالات علمی پژوهشی تصادفی، شامل نمودارها، تصاویر و استنادات را تولید می کند. این برنامه از یک گرامر دست نوشت و بدون محتوا برای فرم دادن به تمام عناصر مقاله استفاده می کند. هدف این برنامه این است که ثابت کند برخی ناشران بدون اینکه محتوای مقالات را مرور کنند آن را منتشر می کنند. در سال 2015 در B&H حدود 25 نشریه در زمینه زیست پزشکی و علوم زیستی منتشر شدند که شاخص اچ آرشیو پزشکی برای سال 2014 عدد 12 بود و بالاترین شاخص را در بین نشریات B&H داشت (تصاویر 5 و 6).

جمع بندی

روش های زیادی برای ارتقاء امتیاز شاخص اچ وجود دارد. ارتقاء این شاخص کار و تلاش زیادی نیاز دارد و باید مقالات و نشریات را ارتقاء داد، اما به عنوان یک محقق، کار کردن با جامعه خود و ارتقاء روش های ارتباط، بخشی از پیشرفت کردن است. برخی از این روش ها ممکن است غیر اخلاقی و نامناسب باشند. ارزیابی کارهای پژوهشگران باید بعد از مرور تمام مقالات و استنادهای آن ها انجام شود. این کار بهترین راه برای فهمیدن این است که آیا شاخص اچ نشان دهنده تلاش های حقیقی محقق است یا خیر.

 

در صورت تمایل  به اخذ مشاوره و یا سفارش کار اینجا کلیک نمایید.

نام نویسنده: سینا لطفی


   رای :
:این مطالب را با دیگران اشتراک بگذارید

آخرین مقالات

همانطور که در مقالات گذشته تاکید کردیم، استخراج کتاب از پایان نامه فواید بسیاری برای دانشجو دارد و سطح علمی او را ارتقاء می دهد. در این متن به نکاتی خواهیم پرداخت که ر ... [لینک]

نوشتن پروپوزال پایان نامه یکی از مهم ترین کارها برای هر دانشجویی است. پروپوزال یک طرح کلی از پژوهشی است که شما قصد انجام آن را در قالب پایان نامه و یا رساله دارید. هرچ ... [لینک]

دانشگاه آلبرتا که در سال 1908 تأسیس شده است یک دانشگاه تحقیقاتی آزاد است. این برنامه با تمرکز عمده در تحقیقات کاربردی و گسترش کارها ساخته شده است. کلاس ها در همان سال ... [لینک]


.
مقالات مرتبط
پیشینه تحقیق شامل چه مواردی است؟
در پیشینه تحقیق یک مقاله به شرح یافته های قبلی می پردازیم و آن ها را تجزیه و تحلیل کرده و نقاط قوت و ضعف آن ها ر...
۱۳۹۸-۰۸-۲۰
پنج ویژگی مقالات پر استناد
استناد به یک مقاله به بیشتر دیده شدن آن کمک زیادی می کند. در این متن به برخی از ویژگی های مقالات پر استناد که طب...
۱۳۹۸-۰۸-۱۹
انواع اصلاحات مقاله
اصلاح مقاله چیزی فراتر از ویرایش های جزئی است. نویسنده در هنگام اصلاح مقاله خود باید ذهن خود را به روی این مساله...
۱۳۹۸-۰۸-۱۱
تفاوت روش تحقیق و طرح تحقیق در مقاله نویسی چیست؟
در مقاله نویسی برخی مفاهیم وجود دارند که بسیار ساده و پر کاربرد هستند اما تفاوت آن ها برای برخی از نویسندگان هنو...
۱۳۹۸-۰۸-۰۸
چه زمانی می توانیم از انتشار مقاله خود منصرف شویم؟
یک اصل کلی که در جوامع علمی وجود دار این است که سردبیر یک نشریه پژوهشی مسئول تصمیم گیری در مورد چاپ مقالات ارسال...
۱۳۹۸-۰۸-۰۱
معرفی چند روش محبوب در استناد به منابع
در نوشتن کتاب، مقاله و سایر متون روش های مختلفی برای استناد به منابع استفاده شده وجود دارد. از محبوب ترین روش ها...
۱۳۹۸-۰۷-۲۰
فرضیه تحقیق چیست و چه ویژگی هایی دارد؟
وقتی در حال انجام یک تحقیق هستید، مهمترین چیزی که باید در نظر بگیرید ایجاد یک فرضیه است. فرضیه ها احتمالاتی هستن...
۱۳۹۸-۰۷-۱۱
چگونه داده های خود را تحلیل کنیم؟
تحلیل داده یکی از قدم های مهم در روند تحقیق و پژوهش است. چگونگی تحلیل داده ها یکی از مهم ترین سوال هایی است که ب...
۱۳۹۸-۰۷-۱۰
نوشتن پیشینه تحقیق خوب برای مقاله و پایان نامه
اگر در حال نوشتن مقاله و یا پایان نامه هستید، مروری بر متون و دانش موجود بسیار مهم است. پیشینه تحقیق بخشی از مقد...
۱۳۹۸-۰۷-۰۶
روند ارسال آنلاین مقاله برای اشپرینگر
از پایگاه های معتبری که بسیاری از محققان آرزوی چاپ مقاله در آن را دارند می توان به اشپرینگر اشاره کرد. در اینجا ...
۱۳۹۸-۰۷-۰۳
موسسه اندیشمند پیشرو در اریه خدمات پژوهشی
انجام مقاله

انجام مقاله یک امر مهم جهت نشر نتایج حاصله از یک پژوهش موفق می باشد. مقاله نویسی و اکسپت مقاله گام های بسیار زیاد و پیچیده ای را نیازمندند و تیم تخصصی اندیشمند جهت تسهیل درسیر این روند به یاری محقق [...]

۱۳۹۷-۰۵-۱۷

محبوب ترین مقالات
نگارش بخش نتایج در مقاله نویسی

دانش جویان و محققین گرامی جهت نگارش مقاله و اخذ پذیرش و در انتها چاپ مقاله خود می بایست کاملا با نحوه انجام مقاله آشنا باشید. در این مقالات به صورت سری آموزش نحوه نگارش بخش های مختلف مقاله صورت می ... [لینک]

محبوب ترین مقالات
استخراج و چاپ مقاله

با توجه به نیاز برخی دوستان در تفکیک فرمت مقاله و پایان نامه در این مقاله به بیان کلی در ارتباط با ساختار مقاله و ساختار پایان نامه می پردازیم و نیز این مساله که چگونه میتوان از دل یک پایان نامه مق ... [لینک]

محبوب ترین مقالات
مشابهت یاب – میزان تشابه در مقاله یا پایان نامه

پدیده سرقت علمی مساله ای بسیار ناخوشایند است. به این معنی که شخصی از ایده و نوشته های شما بدون اجازه استفاده کرده و آن را به نام خود ثبت کند. این موضوع تا قبل از به وجود آمدن سیستم های مشابهت یاب د ... [لینک]

آخرین فهرست مقالات
اپلای و بورسیه تحصیلی

در سال 2010 در حدود 34 میلیون نفر در کانادا زندگی می کردند. کانادا به عنوان یک کشور دارای سه قشر بنیانگذار است: بومی، فرانسوی و انگلیسی. با این حال در طول تاریخ کشور مهاجرت همچنین نقش مهمی در ایجاد ... [لینک]

موسسه اندیشمند

با توجه به این منظور که راهنمایی و آموزش از ارکان اصلی رشد و ارتقای هر جامعه می باشد. از این رو موسسه پژوهشی اندیشمند با سالها تجربه در زمینه آموزش، پژوهشی و انتشارات در راستای نیل به این اهداف گام برداشته است. پایه های عمارت دانش اندیشمند بر اساتید و محققین توانمند این شرکت استوار است و کلیه آموزشات در قالب مقاله نویسی، چاپ مقاله، انجام پایان نامه، انجام طرح های پژوهشی، چاپ کتاب و ... به متقاضیان محترم ارائه می گردد. بدیهیست اساتید و محققین محترم از ابتدا تا انتهای پروژه در کنار شما بوده و گام به گام شما را در رسیدن به مقصود خود همراهی می نمایند. همچنین تیم اندیشمند جهت دسترسی پژوهشگران ارجمند به مقالات و مراجع روز دنیا کلیه این منابع را به صورت رایگان در بخش دانلود ها در اختیار نویسندگان و پژوهشگران قرار داده  و اخبار روز آکادمیک نیز هر روز بیشتر...

لیست اخبار

نیاز سنجی قبل از جذب دانشجو
نماینده مجلس گفت: ما از وزارت صنعت درخواست می کنیم که اجازه دهد دانش آموزان و دانشجویان در محیط های کار واقعی مشغول به کارآموزی شوند. [...]
بهترین راه برای معدوم کردن اجساد حیوانات آزمایشگاهی
یکی از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی عنوان کرد: مناسب ترین راه برای از بین بردن اجساد حیوانات آزمایشگاهی سوزاندن آن ها در کوره های استاندارد است. دانشگاه متولی بهداشت است و کاری بر [...]
میزان اشتغال دانش آموختگان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم عنوان کرد: میانگین درصد اشتغال فارغ التحصیلان در سال جاری بیش از 3 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. [...]

در باره ما

هدف موسسه اندیشمند افزایش اطلاعات و سطح توانمندی پژوهشگران در عرصه نگارش و چاپ متون علمی خود می باشد. موسسه اندیشمند خدمات بررسی، مشاوره، آموزش، ویرایش و ... متون علمی (مقاله ، کتاب ، طرح پژوهشی و .. ) را به اساتید و پژوشگران ارجمند ارائه می نماید .تیم تخصصی اندیشمند به نویسندگان کمک میکند تا بتوانند در هر زمینه و هر رشته و به هر زبان زنده دنیا حاصل پژوهش خود را در قالب مقاله و کتاب به چاپ برسانند. خانواده تخصصی اندیشمند متشکل از 100 پژوهشگر شاخص در هر رشته تخصصی می باشد که به صورت حضوری و غیر حضوری با این شرکت در حال همکاری هستند . این شرکت از سال 1393 آغاز به کار نموده و تاکنون بیش از 4000 پروژه تحقیقاتی را مدیریت نموده و به سر انجام رسانده است . خدمات ما صرفا مشمول پژوهشگران نبوده و خدمات پژوهش جهت انجام طرح های پژوهشی به شرکت ها و سازمان ها ارائه میگردد، ا بیشتر

دانشگاه Alberta - معرفی و امتیاز برای پذیرش

دانشگاه آلبرتا که در سال 1908 تأسیس شده است یک دانشگاه تحقیقاتی آزاد است. این برنامه با تمرکز عمده در تحقیقات کاربردی و گسترش کارها ساخته شده است. کلاس ها در همان سال تأسیس با ثبت نام 45 [...]


معرفی دانشگاههای کانادا - تحصیل در کانادا

در صفحه حاضر به معرفی تمام دانشگاههای [...]


دانشگاه و کالج چه تفاوتی دارند؟ - کانادا

قبل از اینکه ما به دانشگاه ها و کالج های موجود در کانادا بپردازیم لازم است تا فرق بین این دو را بدانیم.

[...]

ملاک های انتخاب موضوع برای پژوهش

برای انجام پژوهش در قالب طرح های پژوهشی، مقاله و یا پایان نامه در ابتدا لازم است که یک موضوع مناسب داشته باشیم. موضوعی که کاربردی بوده و ارزش صرف زمان و هزینه را داشته باشد. برای انتخاب م[...]


بعد از ریجکت مقاله چه اتفاقی خواهد افتاد؟

وقتی مقاله خود را برای یک نشریه ارسال می کنید، باید منتظر جواب آن ها بمانید. در برخی مواقع مقاله شما پذیرفته نخواهد شد. اگر این اتفاق افتاد، چه کاری باید انجام دهید؟

[...]

چاپ مقاله برای تقویت رزومه دکتری

یکی از بهترین راه های تقویت رزومه دکتری چاپ مقاله علمی در نشریات معتبر و بین المللی است.

[...]

یک ناشر چه مواردی را باید رعایت کند؟

ناشران نیز در کنار نویسندگان و سایر افراد که در تولید و چاپ یک کتاب یا مقاله مشارکت دارند، باید یک سری اصول اخلاقی مربوط به نشر را رعایت کنند تا مشکلی در کار به وجود نیاید.

[...]

دست نوشته خود را برای وایلی ارسال کرده اید، قدم بعدی چیست؟

این متن شما را با مراحل تبدیل دست نوشته به کتاب آشنا می کند. اگر از ترتیب مراحل مطمئن نیستید یا سوال خاصی دارید، با مسئول پروژه خود تماس بگیرید و از او راهنمایی بخواهید.

[...]

چگونه به یک داور متخصص تبدیل شویم؟

برای رسیدن به موفقیت در دنیای علم، محققان تازه کار همیشه به دنبال فرصتی برای نمایش دانش، مهارت ها و جسارت خود هستند. یکی از گام های کلیدی برای فتح قله موفقیت در این زمینه، داوری تخصصی است[...]

برای استخراج پایان نامه از کتاب رعایت چه نکاتی لازم است؟

همانطور که در مقالات گذشته تاکید کردیم، استخراج کتاب از پایان نامه فواید بسیاری برای دانشجو دارد و سطح علمی او را ارتقاء می دهد. در این متن به نکاتی خواهیم پرداخت که رعایت آن ها هنگام تبد[...]


چند نکته برای نوشتن یک پروپوزال خوب

نوشتن پروپوزال پایان نامه یکی از مهم ترین کارها برای هر دانشجویی است. پروپوزال یک طرح کلی از پژوهشی است که شما قصد انجام آن را در قالب پایان نامه و یا رساله دارید. هرچه برنامه ریزی بهتری [...]


چگونگی تبدیل پایان نامه به کتاب

تبدیل پایان نامه به کتاب یکی از کارهایی است که به ارتقاء علمی دانشجو کمک زیادی می کند. اغلب پایان نامه ها فقط در کتابخانه دانشگاه باقی مانده و مورد توجه قرار نمی گیرند. دانشجویان مقاطع ار[...]

چگونگی رفع تشابه با استفاده از سامانه های مشابهت یاب

پدیده سرقت علمی مساله ای بسیار ناخوشایند است. به این معنی که شخصی از ایده و نوشته های شما بدون اجازه استفاده کرده و آن را به نام خود ثبت کند. این موضوع تا قبل از به وجود آمدن سیستم های مش[...]


شش راه برای پیدا کردن مقالات دسترسی آزاد در نشریات الزویر

ما در الزویر در حال افزایش تعداد نشریات دسترسی آزاد خود بوده ایم و در حال حاضر 56 نشریه دسترسی آزاد منتشر می کنیم. همچنین به نیابت از جامعه و همکاران ناشر خود میزبان 91 نشریه است. ممکن اس[...]


مگا ژورنال چیست و چه تفاوتی با ژورنال های سنتی دارد؟

اصطلاح مگا ژورنال در محافل علمی زیاد به گوش می خورد. مگا ژورنال عموما به نشریاتی گفته می شود که یک سری معیار خاص را دنبال می کنند. اولین و معروف ترین مگا ژورنال پلاس وان (PLOS ONE) نام دا[...]