گروه پژوهشی اندیشمند یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ ۱۰:۳۶
تلفن : 66492504,66176087
سفارش سریع
Hindex و نحوه افزایش آن ۱۳۹۷-۱۲-۲۰
افزایش و ارتقا اچ ایندکس

افزایش و ارتقا اچ ایندکس

شاخص اچ شاخصی است که می کوشد بهره وری و تاثیر استنادات کارهای منتشر شده از یک دانشمند یا محقق را اندازه گیری کند. این شاخص بر اساس مقالات بیشتر استناد شده دانشمندان و تعداد استنادهایی که از سایر انتشارات دریافت کرده اند و پراکندگی استناداتی که از طرف محققان دریافت کرده اند است. شاخص اچ همان اندازه که برای موسسات تحقیقات علمی، دانشگاه ها و سردبیران اصلی نشریات مهم است برای کاربران نیز اهمیت دارد. روش های زیادی برای بهبود امتیاز این شاخص وجود دارد. باید تلاش زیادی کرد و مقالات و نشریات را ارتقاء داد. اما به عنوان یک محقق، کار کردن با جامعه خود و ارتقاء روش های ارتباط، بخشی از پیشرفت کردن است.

شاخص اچ (H- index) و راه های بهبود آن

مقدمه

ارزیابی کیفیت و مرتبط بودن مقالات، بعد از قبول و انتشار آن ها به عنوان مقالات علمی که باید نتیجه یک کار پژوهشی جدی باشند، کاملا به اعضای انجمن دانشگاهی که حرفه مشابهی دارند بستگی دارد. به عنوان عضوی از انجمن دانشگاهی، ما اغلب با لغاتی همچون نمایش دادن و استنادات مواجه می شویم. طبق گفته تیبور توث، شخصی که در مقاله ای که در وبسایت فرهنگ لغت اطلاعات منتشر کرده بود، گفته بود: "نمایش دادن لغتی است که از شاخص انتشارات سرچشمه می گیرد، مانند شاخص مدیکاس، شاخص استناد علمی و مولفه های فعلی".

ارزیابی موفقیت هر دانشمند، و به این صورت تصمیم غیر مستقیم برای اعتبار او در جامعه علمی، به خصوص نشریات علمی، با توجه به شاخص تاثیر گرفته می شود. شاخص تاثیر تعداد دفعاتی که یک مقاله علمی در یک نشریه مشخص ذکر شده است را نمایش می دهد (نمودارهای یک و دو). ایده شاخص تاثیر اولین بار توسط یوگن گارفیلد، محقق آمریکایی، در یک مقاله منتشر شده در نشریه "علم" در سال 1955 ذکر شد، که اساس شاخص استناد نشریه علم در سال 1961 بود. امروزه، شاخص تاثیر این نشریه تحت عنوان گزارشات استناد نشریه استخراج شده است، که توسط ناشران تامسون روترز تهیه شده است. بهترین مقیاس اندازه گیری اهمیت این نشریه شاخص اکوی آن است که نشان می دهد به چه تعداد از مقالاتی که در این نشریه منتشر شده اند استناد شده است. برای مثال، اگر شاخص تاثیر نشریه در بازه زمانی مشخص بین 0.10 تا 0.30 باشد، به این معنی است که به طور میانگین به ده مقاله از بین سی مقاله منتشر شده در نشریه یکبار استناد شده است. به معنی دیگر، شاخص تاثیر میزان استفاده از نشریه یا میزان اهمیت آن برای دانشمندان را به ما می گوید.

ارزیابی بهره وری علمی و مقالات منتشر شده از محققان و دانشمندان می تواند در شاخص اچ به دست آید. این شاخص بر اساس لیست امتیاز نشریات طبق زمانی که ذکر شده اند محاسبه می شود. ارزش این شاخص در لیست هایی که میزان ارجاع به آن ها به تعداد مستندات یا بیشتر از آن ها است برابر با تعداد مستندات است.

کیفیت نتایج منتشر شده از یک کار علمی به میزان زیادی به منبع اطلاعاتی که برای تهیه آن استفاده شده است بستگی دارد، یعنی این کار علمی باید در خدمت هدف باشد و به اطلاعاتی که برای رسیدن به آن  استفاده شده است کاملا مرتبط باشد. ارتباط داده ها در تحقیق تعریف شده و در جستجو برای منابع شرکت داشته باشد.

در رتبه بندی نشریه با توجه به کیفیت مشارکت آن ها در تحقیق علمی، رتبه نشریه  SCI و رتبه کشوری را به دنبال دارد. مانند پورتال های اینترنتی که راهنماهای نشریات سراسر دنیا را چاپ می کنند. این وسیله برای اندازه گیری مسابقات علمی در مقیاس جهانی بر اساس منبع اطلاعات موجود در پایگاه داده اسکوپوس تهیه شده است.

شاخص hindex

شاخص اچ شاخصی است که می کوشد بهره وری و تاثیر استنادات کارهای منتشر شده از یک دانشمند یا محقق را اندازه گیری کند. این شاخص بر اساس مقالات بیشتر استناد شده دانشمندان و تعداد استنادهایی که از سایر انتشارات دریافت کرده اند و پراکندگی استناداتی که از طرف نشریات محققان دریافت کرده اند است. این شاخص همچنین در بهره وری و تاثیر در یک گروه از دانشمندان مانند یک دپارتمان، دانشگاه یا کشور کاربرد داشته باشد. شاخص اچ همان اندازه که برای موسسات تحقیقات علمی، دانشگاه ها و سردبیران اصلی نشریات مهم است برای کاربران نیز اهمیت دارد.

نمودار 1: رتبه بندی شاخص تاثیر نشریه

نمودار 2: شاخص اچ چهار مجله که بیشترین استناد را داشته اند

شاخص اچ به عنوان ابزاری برای تصمیم گیری در مورد کیفیت مرتبط تئوری های فیزیکدانان توسط جورج هیرچ در سال 2005 پیشنهاد شد. این شاخص را شاخص هیرچ یا عدد هیرچ نیز می نامند.

اساس این شاخص پراکندگی استناداتی است که توسط محققان نشریات دریافت شده است. هیرچ نوشت: یک دانشمند شاخصی از اچ دارد، اگر به تعداد h مقاله از مقاله های او هرکدام حداقل دارای h استناد باشند و سایر مقالات بیشتر از h استناد نداشته باشند.

به زبانی دیگر، یک محقق با یک شاخص اچ، تعداد اچ مقاله منتشر کرده است که هر کدام حداقل h دفعه در مقاله دیگر ذکر شده باشد. بنابراین، شاخص اچ بر تعداد نشریه ها و تعداد استناد هر نشریه تاثیر می گذارد. این شاخص برای ارتقاء اندازه گیری های ساده تر مانند تعداد کلی استنادها یا نشریات طراحی شده است. شاخص اچ فقط برای مقایسه کارهای دانشمندان در حوزه مشابه کاربرد دارد. استناد تفاوت وسیع بین رشته های مختلف را معرفی می کند.

همانطور که مشاهده کردیم، راهی برای محاسبه شاخص اچ برای هر نویسنده، هر مقاله، موسسه، انتشارات یا مجله وجود دارد. هر کدام از این کاربران تلاش می کنند که ارزش شاخص خود را افزایش دهند زیرا این شاخص یک ارزیابی مستقیم از کیفیت کار آن ها ارائه می دهد.

شاخص اچ تلاشی برای اندازه گیری بهره وری و تاثیر کارهای علمی منتشر شده از یک دانشمند یا دانشجو است. همانطور که این شاخص برای گروهی از دانشمندان، یک کشور یا یک موسسه علمی قابل اطلاق است. وقتی که این شاخص را برای یک نویسنده یا یک نشریه علمی محاسبه کنیم، بر تعداد کارهای منتشر شده و تعداد نقل قول های گرفته شده از هر نشریه تاثیر می گذارد.

با اینکه این شاخص نسبتا جدید است، به یک معیار اندازه گیری مهم برای توسعه این حرفه تبدیل شده است (تصاویر 1 و 2).

نقاط ضعف شاخص اچ

از منظر کارشناسان علم اندازه گیری، این شاخص به روش های زیر محدود است:

  • مقالاتی که دفعات زیادی به آنها استناد شده است را شمارش می کند اما دلیل ارجاع به آن ها را در نظر می گیرد. برای مثال، ممکن است به دلایل منفی به یک مقاله ارجاع شود.
  • تغییرات در میانگین نشریات و استنادات حوزه های مختلف را حساب نمی کند (برخی کمتر از سایرین منتشر و ذکر می شوند).
  • شماره و جایگاه نویسندگان در مقاله را نادیده می گیرد.
  • نویسندگان را توسط مجموع تعداد نشر محدود می کند، بنابراین حرفه های کوچکتر ضرر می کنند.
  • اخیرا دقت پایینی دارد، از وقتی که افزایش شاخص اچ بسیار سخت شده است بسیاری از دانشمندان در یک محدوده دسته بندی می شوند (شاخص اچ 100 برابر با حداقل 10000 استناد است).

عکس شماره 1: شاخص اچ با توجه به نویسندگان تعدادی از کشورها

تصویر شماره 2

این شاخص، مانند تمام شاخص های اندازه گیری بر پایه داده های گذشته و پیش بینی های آینده هستند که ممکن است پیش بینی های آینده معتبر نباشند. اگرچه در یک نشریه دیگر، جورج هیرچ اثبات کرد که شاخص اچ بهتر از سایر راهنماها (مجموع مقالات، مجموع استنادها، استنادهای هر مقاله) در پیش بینی دستاورهای علمی آینده عمل می کند. به نظر برخی نویسندگان، شاخص اچ وابسته به زمان از شاخص اچ به تنهایی بهتر است، زیرا مهم است سیر تکاملی که در طول یک سال ثابت از یک کار علمی یا یک نشریه علمی انتظار می رود را شرح دهیم.

 

چگونه شاخص اچ (H- index) را محاسبه کنیم؟

گزارش نشریه از یک فرد و گزارش استنادات، داده هایی هستند که حاوی اطلاعات مفیدی می باشند. این اطلاعات شامل تعداد مقالات، تعداد استنادها، نشریه ای که مقاله در آن منتشر شده، شاخص تاثیر آن ها و غیره است که در طول سال های مشخص منتشر شده اند (تصاویر 3 و 4). این اطلاعات توسط معیارهای متفاوت و افراد متفاوتی ارزیابی خواهند شد.

استنادهای گوگل اسکالر (GS) راه آسانی را برای نویسندگان فراهم کرده است تا بتوانند توالی ارجاع به مقالات خود را حفظ کنند. شما می توانید بررسی کنید که چه کسانی به نشریات شما، نمودارها و محاسبات، رجوع کرده اند. می توانید شاخص اچ را توسط گوگل اسکالر محاسبه کنید.

در شاخص اچ در WOS فقط مقالات علمی نشریاتی که ISI آن ها را به رسمیت می شناسد قابل استناد هستند (نه مقالات موجود در سایر نشریات علمی، فصل های کتاب و غیره).

 شاخص اچ اسکوپوس تعداد بیشتری نشریه را در بر می گیرد، اگرچه در استنادات گوگل و در سایت "چاپ کن یا از بین برو"، شاخص اچ بالاتر است زیرا تعداد مقالات بیشتر، فصل های کتاب ها و گزارشات را قابل استناد می داند.

چگونه شاخص اچ را ارتقاء دهیم

محیط دانشگاه ها بسیار رقابتی است. راهنماهای کمی مانند شاخص اچ در این رقابت روز به روز مهم تر می شوند. با اینکه شاخص اچ تقریبا جدید است، به شاخص اندازه گیری مهمی برای توسعه این حرفه تبدیل شده است. یک روش خوب برای افزایش استنادات، استناد به خود است. هرچه بیشتر به خود استناد کنید می توانید شاخص اچ را سریع تر بالا ببرید. یک مقاله پژوهشی تشخیص داد که تعداد بالای ارجاعات به خود می تواند باعث افزایش تعداد استنادات توسط سایرین شود. استناد باید مرتبط باشد اما استنادهای غیر مرتبط نیز شاخص اچ را افزایش می دهند. انتشار برخی مقالات برای یک کنفرانس و سپس انتشار مجدد آن ها با تغییر اسم مقاله نیز می توان شاخص استناد را افزایش داد. هر دو مقاله باید تعداد زیادی ارجاع به خود داشته باشند. سرقت ادبی یک راه غیر قانونی و غیر اخلاقی برای افزایش شاخص اچ است.

از دیگر راه های مهم مشارکت با همکاران است. اگر شما به همکار خود استناد کنید و او به شما استناد کند، تعداد استنادات هر دو به طرز چشمگیری افزایش خواهد یافت. این مشارکت می تواند در میان بخش بزرگتری از مردم گسترش پیدا کند، اجتماع های بزرگتری از دانشمندان را ایجاد کند و ارزش و تعداد استنادات را به طرز قابل توجهی افزایش دهد.

راه دیگر افزایش شاخص اچ استناد به خود در مقالاتی است که تعداد استناد کمتری از شاخص اچ حقیقی شما دارند. برای مثال، اگر مقاله ای با تعداد شش استناد دارید و عدد حقیقی استناد شما هفت است، این یک استناد امتیاز شاخص اچ شما را به هفت افزایش خواهد داد. این ب این علت است که مقاله مورد نظر در حال حاضر هفت استناد دارد. حتی استنادهای غیر مرتبط نیز می توانند امتیاز شاخص شما را افزایش دهند. از جهت دیگر، اگر مقاله ای که صد استناد دارد را ذکر کنید، شاخص اچ شما بالا نخواهد رفت. در نتیجه، بهتر است که تعداد بیشتری مقاله داشته باشید که در زمان های مشابه به آن ها استناد شده است، مثلا ده مقاله داشته باشید، تا اینکه  هرکس ده مرتبه به عنوان مرجع از آن استفاده کرده باشد. امتیاز شاخص شما را به ده می رساند.

انتخاب مداوم نشریاتی که کیفیت پایینی دارند (بهترین مقیاس برای اندازه گیری اهمیت نشریه شاخص اکوی آن است) و کنفرانس ها برای منتشر کردن مقالات وقتی که برخی ناشران از ارجاع به تعداد زیادی کارهای غیر مرتبط (همچنین کارهای خودشان) و از نوشتن مطالب بی معنی جلوگیری نمی کنند. همکاری با یک نویسنده مشهور می تواند میزان استناد بیشتری برای شما به دست آورد. هر وقت به این نویسنده استناد شود به شما نیز استناد می شود.

تصویر 4: سایتی که چگونگی محاسبه شاخص اچ را نشان می دهد

تصویر 5: شاخص اچ برای نشریات نمایش داد شده در بوسنی و هرزگوین در سال 2014

انتشار مقاله در نشریات شناخته شده دومین فاکتور مهم است. به مقالات این نوع نشریات پی در پی استناد می شود. کار کردن با افراد شناخته شده در بین جامعه علمی راه سریعی برای به رسمیت شناخته شدن در این جامعه است.

شرکت در کنفرانس ها و جلسات پژوهشی به شما کمک می کند که کار خود را ارتقاء دهید و به دنبال فرصت های جدید برای همکاری باشید. راه اندازی یک وبلاگ نیز می تواند راهی برای ارتقاء کار شما باشد.

یکی از فاکتورهای مهم دیگر، در دسترس بودن مقالات برای جستجو و دانلود آن ها است. مقاله باید قابلیت جستجو داشته باشد، یعنی ماشین های جستجوگر مانند گوگل اسکالر، پاپ مد، ریسرچ گیت و غیره بتوانند آن را پیدا کنند. مقالات خود را در سایت ها و مجلات دسترسی آزاد منتشر کنید. متاسفانه نویسندگان مقالات ذکر شده حتی تلاش نمی کنند تا متوجه شوند تاثیر دسترسی آزاد روی شاخص اچ چیست. آزاد بودن دسترسی به آن ها می تواند ارجاعات بیشتری را به دنبال داشته باشد. از دو نوع ابزار مربوط به فهرست کتاب برای دسترسی آنلاین به نشریات علمی استفاده می شوند. نوع اول نشریات را برای عموم در دسترس قرار می دهد. نوع دوم برای دسترسی به نشریات درخواست هزینه می کند.

تصویر6: نمودار دو سالانه ارجاعات در هر سند در مقابل شاخص اچ در زمینه پزشکی در بازه زمانی 2012 تا 2013 در بوسنی و هرزگوین

بسیاری از نشریات علمی فقط اجازه دسترسی به چکیده را می دهند و برای دسترسی به متن کامل درخواست پول یا ثبت نام می کنند. اگر شما کار خود را در یکی از این نشریات منتشر کنید، مهم است که کپی کار خود را در یکی از پایگاه داده های آنلاین مانند ResearchGate آپلود کنید. این پایگاه داده در سال 2008 توسط یک ویروس شناس و دانشمند کامپیوتر به نام اجاد مادیش  راه اندازی شد. ریسرچ گیت از یک جستجوگر برای پیدا کردن نسخه پی دی اف مقالات در صفحه اصلی نویسندگان و ناشران استفاده می کند. این مقالات سپس به گونه ای ارائه می شوند که انگار خود نویسنده آن ها را در وبسایت بارگزاری کرده است. برای دسترسی به ریسرچ گیت باید ثبت نام رایگان انجام دهید.

سیریل لابی (Cyril Labbe) مقالات در مورد پیدایش کامپیوتر که در بیشتر از سی کنفرانس منتشر شده در سال های 2008 و 2013 را فهرست کرده است. شونزده مورد توسط اسپیرینگر، که فرمانده هیدلبرگ آلمان است در نشریه ها نمایان شد، و بیشتر ناشران که توسط لابی مطلع شدند، اظهار کردند که مقالات را حذف می کنند.

مقالاتی که در بالا ذکر شدند توسط SCIgen تولید شده اند. این یک برنامه است که مقالات علمی پژوهشی تصادفی، شامل نمودارها، تصاویر و استنادات را تولید می کند. این برنامه از یک گرامر دست نوشت و بدون محتوا برای فرم دادن به تمام عناصر مقاله استفاده می کند. هدف این برنامه این است که ثابت کند برخی ناشران بدون اینکه محتوای مقالات را مرور کنند آن را منتشر می کنند. در سال 2015 در B&H حدود 25 نشریه در زمینه زیست پزشکی و علوم زیستی منتشر شدند که شاخص اچ آرشیو پزشکی برای سال 2014 عدد 12 بود و بالاترین شاخص را در بین نشریات B&H داشت (تصاویر 5 و 6).

جمع بندی

روش های زیادی برای ارتقاء امتیاز شاخص اچ وجود دارد. ارتقاء این شاخص کار و تلاش زیادی نیاز دارد و باید مقالات و نشریات را ارتقاء داد، اما به عنوان یک محقق، کار کردن با جامعه خود و ارتقاء روش های ارتباط، بخشی از پیشرفت کردن است. برخی از این روش ها ممکن است غیر اخلاقی و نامناسب باشند. ارزیابی کارهای پژوهشگران باید بعد از مرور تمام مقالات و استنادهای آن ها انجام شود. این کار بهترین راه برای فهمیدن این است که آیا شاخص اچ نشان دهنده تلاش های حقیقی محقق است یا خیر.

 

در صورت تمایل  به اخذ مشاوره و یا سفارش کار اینجا کلیک نمایید.


:این مطالب را با دیگران اشتراک بگذارید

آخرین مقالات

منابع نقش مهمی در بسیاری از قسمتهای مقاله دارند، زیرا هر جمله و یا توضیحی از یافته های گذشته نیاز به یک منبع قابل اتکا دارد. ... [لینک]

یادگیری نگارش مطالب علمی مهم است، زیرا فرآیندی که در طول نگارش طی می شود می تواند در بسیاری از زمینه ها مفید باشد. روند پژوهش به نویسنده کمک می کند که مهارت های برنامه ... [لینک]

نشریات علمی جای مناسبی برای نویسندگان است تا بتوانند یافته های خود را به اشتراک بگذارند. پژوهشگرانی که می خواهند در حوزه کاری خود تاثیرگذار باشند، می توانند به چن ... [لینک]


.
مقالات مرتبط
شرایط اخذ بورسیه تحصیلی
...
۱۳۹۸-۰۵-۱۷
چاپ کتاب در Wiley
چاپ کتاب در Wiley : این یکی از هیجان انگیزترین لحظه ها است. یک ایده جدید برای کتابی دارید که فکر می کنید می توان...
۱۳۹۸-۰۵-۰۲
چاپ کتاب در اشپرینگر
چاپ کتاب و نویسنده شدن در اسپرینگر (Springer) انتخاب ناشر مناسب یکی از مهم ترین تصمیم...
۱۳۹۸-۰۴-۲۴
تفاوت بین منابع اولیه و ثانویه
منابع را به طبقات مختلف دسته بندی می کنند که رایج ترین آن ها منابع اولیه و منابع ثانویه هستند. با شناخت این دسته...
۱۳۹۸-۰۴-۱۶
جدول امتیاز چاپ مقاله در دفاع دکتری
در مقطع تحصیلات تکمیلی عموما دستاوردهای علمی دانشجویان، در انتها به نگارش پایان نامه و نشر دانش حاصله از آن در ق...
۱۳۹۸-۰۴-۱۲
نشر سالامی یا کوچکترین بخش قابل انتشار
در نشر سالامی نوعی از نشر حشو است که در آن فرضیه ها، روش ها یا نتایج تعدادی مقاله یکسان هستند اما متن آن ها باهم...
۱۳۹۸-۰۴-۰۳
چرا منابع پیر ریویو (Peer-Reviewe) مهم هستند؟
اکثر دانشجویان سال اولی به سرعت متوجه می شوند که باید از منابع پیر ریویو یا منابعی که به دقت بررسی شده اند استفا...
۱۳۹۸-۰۳-۱۹
اطلاعات پایه برای نمایه کردن نشریه
نشریات برای اینکه به عنوان یک منبع اطلاعات علمی معتبر شناخته شوند و از سایر نشریاتی که فضای نشر را شلوغ کرده اند...
۱۳۹۸-۰۳-۰۵
شاخص سایت اسکور (sitescore) چیست؟
سایت اسکور شاخصی است که در سال 2016 توسط الزویر ارائه شد و در کنار سایر شاخص ها مانند ضریب تاثیر، اسنیپ و SJR اط...
۱۳۹۸-۰۳-۰۱
چرا به منابع استناد می کنیم؟
کارهای علمی با کیفیت بر اساس استفاده آگاهانه از منابع پژوهشی کلیدی هستند و بر روی دانش موجود ساخته شده اند. مناب...
۱۳۹۸-۰۲-۲۱
موسسه اندیشمند پیشرو در اریه خدمات پژوهشی
انجام مقاله

انجام مقاله یک امر مهم جهت نشر نتایج حاصله از یک پژوهش موفق می باشد. مقاله نویسی و اکسپت مقاله گام های بسیار زیاد و پیچیده ای را نیازمندند و تیم تخصصی اندیشمند جهت تسهیل درسیر این روند به یاری محقق [...]

۱۳۹۷-۰۵-۱۷

محبوب ترین مقالات
مراحل نوشتن پایان نامه

پایان نامه نویسی یکی از مهمترین بخش ها جهت اخذ مدرک تحصیلی، در دوره تحصیلات تکمیلی در مقطع ارشد و دکتری می باشد. از این رو دانشجویان باید کاملا با نحوه نگارش پایان نامه یا تز دکتری آشنا گردند. فرمت ... [لینک]

محبوب ترین مقالات
افزایش و ارتقا اچ ایندکس

شاخص اچ شاخصی است که می کو ... [لینک]

محبوب ترین مقالات
نگارش بخش بحث در انجام مقاله

در این بخش شما می بایست نتایج بیان شده در پژوهش خود  را تفسیر نمایید و یا به توصیف چگونگی اخذ نتایج خود بپردازید. این امر دلیل ضرورت نگارش این بخش می باشد. این بخش ارزش کار شما را بیان می نمای ... [لینک]

آخرین فهرست مقالات
اپلای و بورسیه تحصیلی

در سال 2010 در حدود 34 میلیون نفر در کانادا زندگی می کردند. کانادا به عنوان یک کشور دارای سه قشر بنیانگذار است: بومی، فرانسوی و انگلیسی. با این حال در طول تاریخ کشور مهاجرت همچنین نقش مهمی در ایجاد ... [لینک]

موسسه اندیشمند

با توجه به این منظور که راهنمایی و آموزش از ارکان اصلی رشد و ارتقای هر جامعه می باشد. از این رو موسسه پژوهشی اندیشمند با سالها تجربه در زمینه آموزش، پژوهشی و انتشارات در راستای نیل به این اهداف گام برداشته است. پایه های عمارت دانش اندیشمند بر اساتید و محققین توانمند این شرکت استوار است و کلیه آموزشات در قالب مقاله نویسی، چاپ مقاله، انجام پایان نامه، انجام طرح های پژوهشی، چاپ کتاب و ... به متقاضیان محترم ارائه می گردد. بدیهیست اساتید و محققین محترم از ابتدا تا انتهای پروژه در کنار شما بوده و گام به گام شما را در رسیدن به مقصود خود همراهی می نمایند. همچنین تیم اندیشمند جهت دسترسی پژوهشگران ارجمند به مقالات و مراجع روز دنیا کلیه این منابع را به صورت رایگان در بخش دانلود ها در اختیار نویسندگان و پژوهشگران قرار داده  و اخبار روز آکادمیک نیز هر روز بیشتر...

لیست اخبار

کرسی های زبان فارسی در خارج از ایران
به نقل از قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل: کرسی های زبان فارسی در خارج از ایران، پس از یک ترم تعطیلی مجددا راه اندازی خواهند شد. [...]
تاریخ دقیق اعلام نتایج آزمون سراسری 98
مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور عنوان کرد: نتایج نهایی آزمون سراسری سال 98 در تاریخ دوشنبه 25 شهریور ماه بر روی سایت سازمان سنجش قرار خواهد گرفت. [...]
تاثیر تحریم ها بر وزارت علوم و دانشگاه ها
معاون دانشگاهی تربیت مدرس اعلام کرد: این دانشگاه با کمبود بودجه 15 درصدی رو به رو است که مبلغ آن چیزی حدود 45 میلیارد تومان برآورد شده است. [...]

در باره ما

هدف موسسه اندیشمند افزایش اطلاعات و سطح توانمندی پژوهشگران در عرصه نگارش و چاپ متون علمی خود می باشد. موسسه اندیشمند خدمات بررسی، مشاوره، آموزش، ویرایش و ... متون علمی (مقاله ، کتاب ، طرح پژوهشی و .. ) را به اساتید و پژوشگران ارجمند ارائه می نماید .تیم تخصصی اندیشمند به نویسندگان کمک میکند تا بتوانند در هر زمینه و هر رشته و به هر زبان زنده دنیا حاصل پژوهش خود را در قالب مقاله و کتاب به چاپ برسانند. خانواده تخصصی اندیشمند متشکل از 100 پژوهشگر شاخص در هر رشته تخصصی می باشد که به صورت حضوری و غیر حضوری با این شرکت در حال همکاری هستند . این شرکت از سال 1393 آغاز به کار نموده و تاکنون بیش از 4000 پروژه تحقیقاتی را مدیریت نموده و به سر انجام رسانده است . خدمات ما صرفا مشمول پژوهشگران نبوده و خدمات پژوهش جهت انجام طرح های پژوهشی به شرکت ها و سازمان ها ارائه میگردد، ا بیشتر

شرایط اقامت در کانادا

تابستان از حدود ژوئن تا سپتامبر به طول می انجامد و هوا از دامنه گرم تا داغ نوسان دارد و دمای روز بین 20 تا 30 درجه سانتیگراد نوسان دارد و گاهی اوقات هم به بالاتر می رود و در استان کِبِک و[...]


شرایط زندگی در کانادا

کانادا دومین کشور بزرگ روی زمین است و مساحت 10 میلیون کیلومتر مربع (3.9 کیلیون مایل مربع)  را دارا می باشد. سه اقیانوس مهم با کشور کانادا هم مرز می باشد که عبارتند از: اقیانوس آرام د[...]


چاپ مقاله در نشریه مناسب

پیدا کردن یک نشریه مناسب و قابل اعتماد برای چاپ مقاله کمی دشوار است. در این متن شما را در پیدا کردن یک نشریه خوب و مناسب یاری خواهیم کرد.

[...]

دلیل اصلی پذیرش یک مقاله چیست؟

فاکتورهای زیادی وجود دارند که شما باید آن ها را رعایت کنید تا بتوانید پذیرش مقاله خود را از نشریه مورد نظر دریافت کنید. مقاله باید نتایج یک تحقیق و تحلیل داده خوب را ارائه دهد. باید به خو[...]


نکاتی برای پذیرش مقاله علمی در نشریه دلخواه شما

دو نوع نشریه وجود دارد. نشریاتی که بیش از هر چیز به پول شما اهمیت می دهند و نشریاتی که بیش از هر چیز به اطلاعاتی که می خواهید چاپ کنید اهمیت می دهند. پس برای چاپ مقاله در نشریات نوع اول ف[...]

دست نوشته خود را برای وایلی ارسال کرده اید، قدم بعدی چیست؟

این متن شما را با مراحل تبدیل دست نوشته به کتاب آشنا می کند. اگر از ترتیب مراحل مطمئن نیستید یا سوال خاصی دارید، با مسئول پروژه خود تماس بگیرید و از او راهنمایی بخواهید.

[...]

چگونه به یک داور متخصص تبدیل شویم؟

برای رسیدن به موفقیت در دنیای علم، محققان تازه کار همیشه به دنبال فرصتی برای نمایش دانش، مهارت ها و جسارت خود هستند. یکی از گام های کلیدی برای فتح قله موفقیت در این زمینه، داوری تخصصی است[...]


ارسال و انتشار مقاله در مجلات علمی

این متن به شما کمک می کند که در مورد منتشر کردن مقاله در مجلات علمی اطلاعات کسب کنید. نشریه مناسبی پیدا کنید و شانس خود را افزایش دهید.

[...]

جمع آوری داده برای پایان نامه

پس از انتخاب یک موضوع خوب برای پایان نامه، نوبت به جمع آوری داده ها می رسد. در این مقاله، بر روی چگونگی جمع آوری داده های تئوری و تجربی تمرکز خواهیم کرد.

[...]

چگونگی انجام پروپوزال دکتری

چگونه یک پروپوزال (طرح پیشنهادی) پژوهشی بنویسیم؟ یکی از رایج ترین سوالاتی است که توسط دانشجویان دکتری پرسیده می شود. برای پاسخ به این سوال دانستن موارد زیر مهم است.

[...]

پنج نکته برای جمع بندی مناسب پایان نامه

نوشتن یک جمع بندی خوب برای موفقیت پایان نامه ما حیاتی است. زیرا این قسمت آخرین بخشی است که خواننده می خواند و شانس نهایی شما برای اثرگذاری روی خواننده است. در این متن پنج نکته اساسی را بر[...]

چگونه تحقیق خود را در نیچر منتشر کنیم؟

نشریات ماهانه نیچر (Nature) دارای بالاترین ضریب تاثیرهای موجود هستند. اعتبار بالای این نشریات جوایز زیادی برای نویسندگان آن ها به ارمغان آورده است، اما به این معنی است که رقابت در نشریات [...]


ده موتور جستجوگر برتر برای جستجوی مقالات و تحقیقات علمی و دانشگاهی

اگر شما به دنبال مقالات و مطالب علمی و دانشگاهی هستید این سایت ها می توانند کمک ارزشمندی به شما بکنند. جستجو و تحقیق یکی از مراحل سخت نوشتن مقاله علمی است. یک مقاله ای که توسط تحقیقات خوب[...]


معرفی نشریات معتبر در زمینه شیمی

اگر شما در رشته شیمی تحصیل می کنید و یا از اساتید و پژوهشگران این رشته هستید، بهتر است که با مجلات معتبر در این زمینه آشنا باشید تا از مطالب آن ها استفاده کنید و از اخبار و پیشرفت های اخی[...]