گروه پژوهشی اندیشمند یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸ ۲۳:۲۴
تلفن : 66492504,88927214
سفارش سریع

آیا به خدمات حقوقی و قانونی نیاز دارید؟

از طریق هلدینگ آموزشی و مهاجرتی اندیشمند قادر خواهید بود طیف کاملی از خدمات حقوقی حرفه ای را به شما ارائه دهد. وکلای ما در کانادا خدمات حقوقی حرفه ای مرتبط زیر را بریا شما ارائه می دهند:

 • درخواست ها و تجدیدنظر دادگاه فدرال
 • تقاضای مهاجرت
 • امتناع مهاجرت و تأخیر
 • موارد بشردوستانه
 • ادعای حمایت از پناهندگان
 • عدم پذیرش پزشکی، کیفری یا سایر موارد
 • برنامه های شهروندی، امتناع یا ابطال
 • برنامه های گذرنامه، امتناع یا ابطال
 • انطباق مهاجرت شرکتی
 • بازداشت، اخراج و دستورات سارقین
 • مجوز بازگشت به کانادا
 • عفو جنایی و تعلیق ضبط
 • نظرات و مشاوره حقوقی

ما از شما دعوت می کنیم در صورت نیاز به خدمات حقوقی در هر یک از مناطق فوق به طور مستقیم با ما تماس بگیرید.

همین حالا اقدام کنید و مشاوره تخصصی پروژه خود را از کارشناسان متخصص در یافت کنید